นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1485 0
XRD&XRF 3105 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 865 0
amino acid 925 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 850 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 993 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1174 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 815 0
ย้าย เพราะจำเป็น 731 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 614 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 739 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1141 0
ทิศทาง 624 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 681 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 792 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1168 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1346 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 555 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 855 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 878 2
สวัสดีวันหยุด 624 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 754 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 649 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 925 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1033 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1124 0
ก้าวออกจากบ้าน 851 1
วิกฤติของคนทำงาน 678 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1011 1
scan baseline uv มีปัญหา 931 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1054 1
OVP-PQ Test Protocol 822 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 993 0
KaiZen ของชาว "SITI" 705 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 811 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 928 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 669 0
7890A Flame Not Active 950 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1507 0
MFU เชียงราย 1114 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 831 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 870 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 796 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1089 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 776 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 830 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1098 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 943 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1164 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1211 0
Vent-free adapter for GC MS 974 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1906 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1174 0
Marcro TGA 1217 0
Manual Pyrolyser 855 0
ไกลบ้าน 1100 0
รังนกหน้าบ้าน 1143 1
Mercury low sensitivity 912 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1068 1
HPLC Training 955 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1060 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1132 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 981 0
GAS Selector"TGA" 1587 0
ร้านอาหารในยะหา 1028 0
วันเดียว สองจังหวัด 1166 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 949 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 888 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 977 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2504 0
GC-MS Triple Quad 1063 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3319 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 843 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 872 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 630 0
หลงทิศ 772 1
เหนื่อย 1292 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 825 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1043 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 978 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 988 0
เรียนและงาน 1081 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1063 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1243 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1294 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 805 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 965 0
มะยม ไม้มงคล 1232 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1181 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1634 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 996 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1113 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 885 0
เสาวรสปั่น 1123 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 873 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 994 1
การแพทย์ทางเลือก 944 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1126 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 821 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2246 2