นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2214 1
XRD&XRF 4102 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1291 0
amino acid 1384 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1231 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1330 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1599 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1167 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1025 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 915 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1037 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1420 0
ทิศทาง 856 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 972 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1057 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1567 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1721 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 763 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1177 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1188 2
สวัสดีวันหยุด 856 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1039 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 843 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1223 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1487 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1512 0
ก้าวออกจากบ้าน 1097 1
วิกฤติของคนทำงาน 883 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1311 1
scan baseline uv มีปัญหา 1390 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1412 1
OVP-PQ Test Protocol 1066 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1275 0
KaiZen ของชาว "SITI" 953 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1059 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1164 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 885 0
7890A Flame Not Active 1215 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1860 0
MFU เชียงราย 1377 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1068 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1102 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1031 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1353 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 968 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1101 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1346 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1150 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1435 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1472 0
Vent-free adapter for GC MS 1223 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2195 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1408 0
Marcro TGA 1531 0
Manual Pyrolyser 1113 0
ไกลบ้าน 1301 0
รังนกหน้าบ้าน 1429 1
Mercury low sensitivity 1154 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1381 1
HPLC Training 1224 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1359 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1415 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1187 0
GAS Selector"TGA" 1885 0
ร้านอาหารในยะหา 1298 0
วันเดียว สองจังหวัด 1407 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1161 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1071 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1228 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3083 0
GC-MS Triple Quad 1296 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3811 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1092 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1095 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 836 0
หลงทิศ 991 1
เหนื่อย 1612 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1019 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1225 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1182 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1221 0
เรียนและงาน 1324 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1278 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1518 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1591 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 980 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1205 0
มะยม ไม้มงคล 1452 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1389 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2030 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1223 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1334 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1119 0
เสาวรสปั่น 1446 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1093 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1202 1
การแพทย์ทางเลือก 1194 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1398 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1020 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2766 2