นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1135 0
XRD&XRF 2273 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 612 0
amino acid 704 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 685 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 802 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 944 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 626 0
ย้าย เพราะจำเป็น 564 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 465 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 598 2
ปอ ปลานั้นหายาก 953 0
ทิศทาง 494 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 550 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 669 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 925 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1080 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 445 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 685 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 704 2
สวัสดีวันหยุด 495 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 592 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 528 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 752 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 839 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 926 0
ก้าวออกจากบ้าน 686 1
วิกฤติของคนทำงาน 536 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 868 1
scan baseline uv มีปัญหา 748 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 903 1
OVP-PQ Test Protocol 698 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 821 0
KaiZen ของชาว "SITI" 572 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 688 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 781 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 544 0
7890A Flame Not Active 814 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1314 0
MFU เชียงราย 955 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 691 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 713 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 649 0
OES กับกลิ่นไหม้ 938 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 658 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 699 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 914 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 779 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 990 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1043 0
Vent-free adapter for GC MS 843 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1162 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1018 0
Marcro TGA 1064 0
Manual Pyrolyser 739 0
ไกลบ้าน 979 0
รังนกหน้าบ้าน 986 1
Mercury low sensitivity 800 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 900 1
HPLC Training 825 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 866 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 992 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 836 0
GAS Selector"TGA" 963 0
ร้านอาหารในยะหา 899 0
วันเดียว สองจังหวัด 1043 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 825 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 782 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 863 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2155 0
GC-MS Triple Quad 885 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 2815 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 740 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 743 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 517 0
หลงทิศ 646 1
เหนื่อย 1144 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 736 1
Login microplate readers ไม่ได้ 920 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 868 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 852 0
เรียนและงาน 951 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 948 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1089 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1130 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 700 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 844 0
มะยม ไม้มงคล 1106 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1065 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1405 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 906 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1010 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 782 0
เสาวรสปั่น 976 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 759 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 918 1
การแพทย์ทางเลือก 866 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1004 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 725 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1846 2