นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2588 1
XRD&XRF 4625 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1591 0
amino acid 1658 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1433 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1561 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1851 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1390 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1199 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1087 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1212 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1606 0
ทิศทาง 1032 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1172 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1250 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1858 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1957 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 950 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1384 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1447 2
สวัสดีวันหยุด 1010 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1242 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 1014 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1440 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1846 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1759 0
ก้าวออกจากบ้าน 1285 1
วิกฤติของคนทำงาน 1043 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1487 1
scan baseline uv มีปัญหา 1590 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1605 1
OVP-PQ Test Protocol 1270 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1449 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1108 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1223 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1335 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1048 0
7890A Flame Not Active 1406 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2073 0
MFU เชียงราย 1552 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1265 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1330 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1182 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1565 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1135 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1292 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1535 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1333 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1660 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1654 0
Vent-free adapter for GC MS 1424 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2405 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1612 0
Marcro TGA 1748 0
Manual Pyrolyser 1301 0
ไกลบ้าน 1470 0
รังนกหน้าบ้าน 1634 1
Mercury low sensitivity 1396 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1548 1
HPLC Training 1446 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1578 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1612 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1371 0
GAS Selector"TGA" 2077 0
ร้านอาหารในยะหา 1477 0
วันเดียว สองจังหวัด 1577 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1310 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1224 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1404 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3550 0
GC-MS Triple Quad 1519 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4119 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1266 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1274 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 1004 0
หลงทิศ 1150 1
เหนื่อย 1904 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1185 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1376 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1354 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1379 0
เรียนและงาน 1487 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1468 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1711 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1838 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1152 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1409 2
มะยม ไม้มงคล 1677 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1562 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2317 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1356 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1524 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1287 0
เสาวรสปั่น 1651 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1237 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1375 1
การแพทย์ทางเลือก 1393 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1595 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1203 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3196 2