นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1722 1
XRD&XRF 3424 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1003 0
amino acid 1046 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 970 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1090 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1300 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 902 0
ย้าย เพราะจำเป็น 808 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 690 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 802 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1216 0
ทิศทาง 687 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 736 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 850 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1247 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1440 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 598 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 920 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 954 2
สวัสดีวันหยุด 694 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 832 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 708 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1003 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1117 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1237 0
ก้าวออกจากบ้าน 933 1
วิกฤติของคนทำงาน 742 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1107 1
scan baseline uv มีปัญหา 1174 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1135 1
OVP-PQ Test Protocol 894 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1080 0
KaiZen ของชาว "SITI" 771 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 888 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 988 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 717 0
7890A Flame Not Active 1018 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1597 0
MFU เชียงราย 1193 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 892 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 934 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 860 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1163 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 823 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 891 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1160 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 995 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1247 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1278 0
Vent-free adapter for GC MS 1028 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1981 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1241 0
Marcro TGA 1303 0
Manual Pyrolyser 915 0
ไกลบ้าน 1149 0
รังนกหน้าบ้าน 1245 1
Mercury low sensitivity 965 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1159 1
HPLC Training 1017 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1130 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1205 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1034 0
GAS Selector"TGA" 1668 0
ร้านอาหารในยะหา 1093 0
วันเดียว สองจังหวัด 1236 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1005 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 928 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1038 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2625 0
GC-MS Triple Quad 1123 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3471 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 893 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 922 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 668 0
หลงทิศ 820 1
เหนื่อย 1364 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 881 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1085 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1027 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1056 0
เรียนและงาน 1144 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1113 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1319 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1372 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 843 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1020 0
มะยม ไม้มงคล 1285 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1241 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1752 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1046 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1154 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 939 0
เสาวรสปั่น 1198 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 913 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1036 1
การแพทย์ทางเลือก 996 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1207 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 862 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2401 2