นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 3429 2
XRD&XRF 5525 4
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1976 0
amino acid 2130 1
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1772 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1932 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 2158 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1644 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1435 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1313 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1525 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1895 0
ทิศทาง 1264 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1475 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1571 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 2241 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 2342 8
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 1213 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1723 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1856 2
สวัสดีวันหยุด 1240 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 2225 320
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 1257 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1731 1
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 2272 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 2038 0
ก้าวออกจากบ้าน 1630 1
วิกฤติของคนทำงาน 1240 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1713 1
scan baseline uv มีปัญหา 1816 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1843 1
OVP-PQ Test Protocol 1503 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1671 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1307 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1406 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1547 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1289 0
7890A Flame Not Active 1667 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2436 6
MFU เชียงราย 1782 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1633 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1615 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1413 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1812 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1336 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1524 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1788 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1561 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1919 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1904 0
Vent-free adapter for GC MS 1732 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2646 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1875 0
Marcro TGA 2011 0
Manual Pyrolyser 1577 0
ไกลบ้าน 1679 0
รังนกหน้าบ้าน 1939 1
Mercury low sensitivity 1802 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1833 1
HPLC Training 1841 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1843 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1887 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1609 0
GAS Selector"TGA" 2432 0
ร้านอาหารในยะหา 1722 0
วันเดียว สองจังหวัด 1812 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1525 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1408 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1634 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 4259 0
GC-MS Triple Quad 1909 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4502 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1467 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1510 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 1202 0
หลงทิศ 1326 1
เหนื่อย 2229 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1399 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1569 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1579 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1564 0
เรียนและงาน 1697 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1659 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1902 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 2180 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1373 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1736 3
มะยม ไม้มงคล 1960 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1766 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2650 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1540 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1787 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1615 0
เสาวรสปั่น 1990 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1444 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1580 1
การแพทย์ทางเลือก 1648 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1836 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1439 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3836 2