นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1918 1
XRD&XRF 3687 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1112 0
amino acid 1189 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1093 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1178 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1416 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 995 0
ย้าย เพราะจำเป็น 881 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 774 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 902 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1275 0
ทิศทาง 743 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 841 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 917 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1379 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1551 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 645 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1026 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1057 2
สวัสดีวันหยุด 754 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 932 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 757 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1091 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1264 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1337 0
ก้าวออกจากบ้าน 999 1
วิกฤติของคนทำงาน 800 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1178 1
scan baseline uv มีปัญหา 1284 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1241 1
OVP-PQ Test Protocol 946 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1141 0
KaiZen ของชาว "SITI" 837 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 956 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1047 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 773 0
7890A Flame Not Active 1078 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1699 0
MFU เชียงราย 1270 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 950 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 994 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 916 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1220 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 868 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 955 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1235 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1042 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1298 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1351 0
Vent-free adapter for GC MS 1088 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2057 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1302 0
Marcro TGA 1373 0
Manual Pyrolyser 999 0
ไกลบ้าน 1197 0
รังนกหน้าบ้าน 1314 1
Mercury low sensitivity 1018 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1244 1
HPLC Training 1080 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1206 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1284 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1081 0
GAS Selector"TGA" 1751 0
ร้านอาหารในยะหา 1162 0
วันเดียว สองจังหวัด 1291 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1055 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 971 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1102 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2756 0
GC-MS Triple Quad 1173 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3596 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 974 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 969 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 713 0
หลงทิศ 882 1
เหนื่อย 1437 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 922 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1121 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1072 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1098 0
เรียนและงาน 1196 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1163 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1399 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1437 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 880 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1071 0
มะยม ไม้มงคล 1329 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1285 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1834 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1116 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1196 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 984 0
เสาวรสปั่น 1277 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 984 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1076 1
การแพทย์ทางเลือก 1068 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1256 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 910 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2532 2