นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 434 0
XRD&XRF 571 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 266 0
amino acid 358 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 391 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 390 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 442 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 331 0
ย้าย เพราะจำเป็น 332 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 257 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 402 2
ปอ ปลานั้นหายาก 608 0
ทิศทาง 282 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 302 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 392 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 548 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 651 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 268 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 273 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 396 2
สวัสดีวันหยุด 258 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 341 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 315 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 400 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 410 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 405 0
ก้าวออกจากบ้าน 402 1
วิกฤติของคนทำงาน 296 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 577 1
scan baseline uv มีปัญหา 473 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 590 1
OVP-PQ Test Protocol 465 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 494 0
KaiZen ของชาว "SITI" 387 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 468 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 505 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 380 0
7890A Flame Not Active 518 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 919 0
MFU เชียงราย 685 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 446 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 503 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 439 0
OES กับกลิ่นไหม้ 673 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 425 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 489 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 596 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 546 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 676 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 672 0
Vent-free adapter for GC MS 625 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 814 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 619 0
Marcro TGA 661 0
Manual Pyrolyser 534 0
ไกลบ้าน 732 0
รังนกหน้าบ้าน 726 1
Mercury low sensitivity 546 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 552 1
HPLC Training 561 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 622 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 509 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 565 0
GAS Selector"TGA" 653 0
ร้านอาหารในยะหา 655 0
วันเดียว สองจังหวัด 611 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 604 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 558 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 601 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1337 0
GC-MS Triple Quad 622 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 1620 4
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 552 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 520 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 357 0
หลงทิศ 488 1
เหนื่อย 766 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 557 1
Login microplate readers ไม่ได้ 548 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 645 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 649 0
เรียนและงาน 767 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 701 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 811 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 711 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 469 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 589 0
มะยม ไม้มงคล 610 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 688 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 722 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 664 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 725 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 556 0
เสาวรสปั่น 607 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 549 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 769 1
การแพทย์ทางเลือก 700 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 751 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 571 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1266 0