นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2353 1
XRD&XRF 4277 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1395 0
amino acid 1476 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1296 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1409 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1684 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1257 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1079 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 973 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1099 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1492 0
ทิศทาง 915 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1041 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1123 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1676 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1806 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 823 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1251 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1267 2
สวัสดีวันหยุด 918 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1133 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 901 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1293 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1644 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1633 0
ก้าวออกจากบ้าน 1161 1
วิกฤติของคนทำงาน 938 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1385 1
scan baseline uv มีปัญหา 1467 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1499 1
OVP-PQ Test Protocol 1130 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1354 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1009 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1119 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1220 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 943 0
7890A Flame Not Active 1282 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1941 0
MFU เชียงราย 1433 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1151 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1179 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1093 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1431 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1032 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1164 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1405 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1223 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1513 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1533 0
Vent-free adapter for GC MS 1297 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2275 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1502 0
Marcro TGA 1619 0
Manual Pyrolyser 1179 0
ไกลบ้าน 1372 0
รังนกหน้าบ้าน 1512 1
Mercury low sensitivity 1245 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1440 1
HPLC Training 1294 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1444 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1489 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1255 0
GAS Selector"TGA" 1953 0
ร้านอาหารในยะหา 1370 0
วันเดียว สองจังหวัด 1474 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1215 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1136 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1288 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3295 0
GC-MS Triple Quad 1392 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3931 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1157 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1156 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 901 0
หลงทิศ 1042 1
เหนื่อย 1746 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1084 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1281 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1244 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1282 0
เรียนและงาน 1375 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1351 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1592 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1675 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1036 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1267 1
มะยม ไม้มงคล 1520 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1456 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2158 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1275 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1409 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1189 0
เสาวรสปั่น 1523 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1145 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1258 1
การแพทย์ทางเลือก 1265 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1471 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1084 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2925 2