นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1346 0
XRD&XRF 2864 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 784 0
amino acid 847 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 797 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 930 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1098 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 762 0
ย้าย เพราะจำเป็น 681 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 554 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 696 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1093 0
ทิศทาง 583 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 635 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 752 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1107 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1260 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 519 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 795 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 824 2
สวัสดีวันหยุด 575 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 702 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 610 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 877 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 979 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1064 0
ก้าวออกจากบ้าน 788 1
วิกฤติของคนทำงาน 628 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 965 1
scan baseline uv มีปัญหา 868 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1000 1
OVP-PQ Test Protocol 775 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 944 0
KaiZen ของชาว "SITI" 657 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 767 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 872 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 627 0
7890A Flame Not Active 903 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1452 0
MFU เชียงราย 1065 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 788 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 820 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 752 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1055 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 744 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 781 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1043 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 906 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1135 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1149 0
Vent-free adapter for GC MS 930 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1862 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1130 0
Marcro TGA 1168 0
Manual Pyrolyser 811 0
ไกลบ้าน 1063 0
รังนกหน้าบ้าน 1092 1
Mercury low sensitivity 865 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1016 1
HPLC Training 920 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1014 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1087 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 937 0
GAS Selector"TGA" 1540 0
ร้านอาหารในยะหา 992 0
วันเดียว สองจังหวัด 1127 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 912 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 850 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 937 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2387 0
GC-MS Triple Quad 1010 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3207 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 811 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 833 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 588 0
หลงทิศ 730 1
เหนื่อย 1249 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 795 1
Login microplate readers ไม่ได้ 998 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 941 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 942 0
เรียนและงาน 1034 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1026 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1199 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1240 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 780 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 928 0
มะยม ไม้มงคล 1193 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1147 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1556 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 960 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1072 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 854 0
เสาวรสปั่น 1067 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 846 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 967 1
การแพทย์ทางเลือก 911 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1088 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 790 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2120 2