นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 826 0
XRD&XRF 1534 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 474 0
amino acid 558 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 563 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 631 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 772 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 497 0
ย้าย เพราะจำเป็น 456 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 360 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 505 2
ปอ ปลานั้นหายาก 790 0
ทิศทาง 382 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 449 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 548 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 772 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 896 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 360 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 532 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 564 2
สวัสดีวันหยุด 393 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 471 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 434 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 586 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 727 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 792 0
ก้าวออกจากบ้าน 569 1
วิกฤติของคนทำงาน 426 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 735 1
scan baseline uv มีปัญหา 617 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 772 1
OVP-PQ Test Protocol 580 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 688 0
KaiZen ของชาว "SITI" 484 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 575 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 654 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 471 0
7890A Flame Not Active 713 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1172 0
MFU เชียงราย 838 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 593 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 622 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 556 0
OES กับกลิ่นไหม้ 819 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 560 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 608 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 790 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 683 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 868 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 921 0
Vent-free adapter for GC MS 756 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1028 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 906 0
Marcro TGA 941 0
Manual Pyrolyser 644 0
ไกลบ้าน 872 0
รังนกหน้าบ้าน 863 1
Mercury low sensitivity 703 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 764 1
HPLC Training 699 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 749 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 816 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 711 0
GAS Selector"TGA" 853 0
ร้านอาหารในยะหา 771 0
วันเดียว สองจังหวัด 880 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 720 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 671 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 762 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1891 0
GC-MS Triple Quad 757 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 2375 5
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 641 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 640 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 449 0
หลงทิศ 576 1
เหนื่อย 1009 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 663 1
Login microplate readers ไม่ได้ 784 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 767 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 754 0
เรียนและงาน 844 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 846 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 974 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 971 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 596 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 745 0
มะยม ไม้มงคล 950 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 936 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1215 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 826 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 903 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 694 0
เสาวรสปั่น 844 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 673 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 846 1
การแพทย์ทางเลือก 792 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 907 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 658 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1598 0