นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6169
ความเห็น: 3

ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้

ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

            ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ และเพื่อการอื่น

          ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาค่าก่อสร้างที่ประเมินหรือคำนวณตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ในขณะที่ประเมินหรือคำนวณราคากลางโครงการ/งานก่อสร้างนั้น

          เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้

ภาพที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

     ดังนั้นราคากลางงานก่อสร้างมีไว้เพื่อ
          -   เป็นราคาอ้างอิงและประกอบการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ

          -   เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ ทำให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง ปัญหาการเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงจะไม่เกิดขึ้น ช่วยลดการรั่วไหลและประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้

          -    เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาราคาการกำหนดค่างวดงาน การขอตั้งและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการอื่นๆ

          -    ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง  ในงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งจะช่วยลดปัญหาการวิ่งเต้นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลาง ดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยราคากลาง เช่นในปัจจุบันนี้

ภาพที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 เมษายน 2557 09:30 แก้ไข: 08 เมษายน 2557 09:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 15 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกแนะนำวันที่ 8 เมษายน 2557

บันทึกนี้อ่านแล้วเข้าใจง่ายและได้ความรู้เพิ่มอีกค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มเติมการมีราคากลางงานก่อสร้างแล้ว งานก่อสร้างชนิดใดบ้างที่จะต้องมีราคากลาง ขอนำเนื้อหามาไว้ที่นี่จะได้อ่านควบคู่กัน งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-meterial/33245

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ