นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2232
ความเห็น: 2

การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

       ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวน 1 ยูนิต วงเงิน 9,348,824.40.-บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี คอนโทรลเอ็นจิเนียริ่ง ขณะนี้การก่อสร้างกำกลังดำเนินการอยู่ในงวดที่ 11 (ในจำนวนงวดงาน 13 งวด) ผลงานในภาพรวมแล้วเสร็จประมาณ 90% เหลืออีกประมาณ 10% จึงจะแล้วเสร็จทั้งหมด

ภาพที่ 1 ภาพรวมอาคารฯ

       สำหรับสถานที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 1 ยูนิต ดังกล่าว ก่อสร้าง ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

       ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 592 ตารางเมตร มีพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ถนนและพื้นที่จัดสวน

ภาพที่ 2 แสดงตัวอาคารฯ

      องค์ประกอบของอาคาร มีคอกพักสัตว์ สำนักงาน ห้องปฏิบัติการฆ่าและชำแหละ ห้องบรรยายและห้องตัดแต่งซาก ห้องเย็นสำหรับแช่เย็นซากและชิ้นส่วนของซาก และพื้นที่สำหรับขนส่งซากออกจากอาคาร

ภาพที่ 3 แสดงทางลาดสำหรับการขนส่ง

ภาพที่ 4 แสดงห้องเย็นในการแช่แข็ง

      ภายในอาคาร ในส่วนปฏิบัติการประกอบไปด้วย ระบบราวคานและสวิทซ์เปลี่ยนทางสำหรับแขวนซากสัตว์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ทนทานไม่เป็นสนิมง่าย

ภาพที่ 5 แสดงระบบราวคานสำหรับแขวนซากสัตว์

      สำหรับความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ครั้งนี้ เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน การวิจัย และรองรับบริการทางสาธารณะและการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของหน่วยงานของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2557 18:23 แก้ไข: 27 เมษายน 2557 18:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นอาคารทรงโมเดิร์นอีกหลัง อิอิ สวยงามน่าทำงานมาก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

สวยงาม และอาคารทันสมัยใหม่ด้วย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ