นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6818
ความเห็น: 5

สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2552 อุโยะและพี่พลอยได้เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวรมาค่ะ

ก่อนเดินทางก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันก่อน โดยนำประสบการณ์ของรุ่นที่ 1 มาพัฒนาแนวทางของรุ่นที่ 2...*-* ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ทำให้การเดินทางในครั้งนี้สนุกมากๆ

บางคนคิดว่าการดูงานก็คือการไปเที่ยวนั่นแหละ (อันนั้นมันก็จริง) แต่แหม...เราก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาความรู้กลับมาด้วย (เพราะต้องทำรายงานสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน -*-)

เรื่องสถานที่ที่เราเดินทางไปนั้น เยอะมากกกกกก (แวะตลอดทาง) เหนื่อยสุดๆ แต่ก็คุ้มค่าแล้วค่ะ ไล่ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกัน...เอาแต่ที่เที่ยวก่อนนะคะ เรื่องดูงานเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหลังๆ

  • 7 ก.พ. 52 สวนส้มนายดำ จ.ชุมพร...แวะชมสุดยอดห้องน้ำแห่งปี
  • 8 ก.พ. 52 วัดหน้าพระเมรุ และวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา...ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • 9 ก.พ. 52 พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ หอนาฬิกา ไนท์บาซ่า จ.เชียงราย...ชมความงามของดอกไม้ ถ่ายรูป และช้อปปิ้งกันกระจาย
  • 10 ก.พ. 52 วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย บ่อน้ำพุร้อน ไนท์บาซ่า จ.เชียงใหม่...ถ่ายรูปและช้อปปิ้ง
  • 11 ก.พ. 52 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ (คนอื่นๆต่อไปที่บ้านถวาย ส่วนอุโยะไปเดินเที่ยวหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)...ถ่ายรูปและช้อปปิ้ง
  • 12 ก.พ. 52 พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง เมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย ตลาดริมคลอง จ.พิษณุโลก...สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายรูป และช้อปปิ้ง
  • 13 ก.พ. 52 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก...สักการะพระพุทธชินสีห์ และพระพุทธชินราช
  • 14 ก.พ. 52 วันนี้ relax ตามอัธยาศัย...ไปช้อปปิ้งที่ Platinum, Cental World, สยาม และมาบุญครอง (เดินกันขาลาก)

คราวนี้มาถึง ความมีสาระกันบ้างดีกว่า แหะๆ (เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาเลย)

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   แหะๆ ที่นี่ไม่มีการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพค่ะ เพราะว่าบุคลากรด้านนี้ติดภารกิจที่กรุงเทพฯ ได้ดูแต่ของกองอาคารสถานที่...แค่มาชมความงามของมหาวิทยาลัยก็คุ้มแล้วค่ะ

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มี คุณสุวนีย์    พรหมมา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน และคุณศันสนีย์    นายอง  มาให้การต้อนรับ

สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาดูงาน คือ การประเมินคุณภาพ Online ผ่านระบบ CMU MIS 

   ระบบนี้ใช้เวลาในการพัฒนา 5 ปี (พร้อมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ) และเริ่มมีการใช้งานในปีแรก คือ ปี 2551 เพื่อประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2550 โดยในปีแรกนี้ทุกคณะ/หน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบทั้งหมด ยังไม่มีการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลกลาง เนื่องจากความไม่เที่ยงตรงของข้อมูล แต่ในการประเมินรอบถัดไปนี้ จะมีการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลกลาง โดยก่อนที่จะมีการดึงข้อมูลนั้น จะมีการทำหนังสือแจ้งไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน และหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการดึงข้อมูลต่อไป และสำหรับคณะ/หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่พัฒนาเองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบ เพียงเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เห็นข้อมูลนั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว

   การประเมินฯ ผ่านระบบ คณะกรรมการฯ จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ก่อนวันประเมินจริง หากมีข้อสงสัย จะมีการตรวจดูเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่คณะ/หน่วยงาน ทำให้ลดระยะเวลาในการประเมินได้

   ระบบนี้ยังคงต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากขณะนี้จะมีเพียงข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งอนาคตจะพัฒนาเป็น E-SAR ให้ในระบบมีข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพครบทั้งเล่ม และไม่ต้องมีการจัดทำรูปเล่มอีก

   สามารถเข้าไปดูระบบ CMU MIS ได้ที่ http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มี คุณเจนจิต  รังคะอุไร  รักษาการผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ

สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาดูงาน คือ การบูรณการ QA และ KM

   การนำ KM เข้ามาใช้ในการประกันคุณภาพนั้น เริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2548 โดยการค้นพบเครื่องมือที่ช่วยในการนำผลการประเมินคุณภาพมาเปรียบเทียบ นั่นคือ Stair diagram และ River diagram เพื่อดูความสามารถของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อนำมาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนา หรือหาแนวทางการในพัฒนาการประกันคุณภาพของปีต่อๆ ไป 

   นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่รู้ด้านการประกันคุณภาพเป็นประจำอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพมีความเข้าใจในงาน และความสนิทสนมกันมากขึ้น

ว้าว...ได้ความรู้กลับมาเยอะเลย *-* ทีนี้ก็ถึงเวลาของการ AAR แล้วค่ะ

1.คาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี
   สัมผัสบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม สภาพการทำงาน รูปแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค

2.สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง
   ความสนุกสนาน ความสนิทสนม ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ

3.มีแรงดลใจอะไรติดกลับไปจากการเข้าร่วมโครงการฯ
   พัฒนางานประกันคุณภาพให้ดีขึ้น โดยศึกษาแบบอย่างที่น่าสนใจจากหน่วยงานที่เข้าไปศึกษาดูงาน

4.ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป
   ขอขอบคุณที่มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนี้ขึ้น เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพที่ได้เข้าศึกษาดูงานต่าง
มหาวิทยาลัย รู้สึกประทับใจมาก ทั้งความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาดูงาน กำหนดการต่างๆ และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของโครงการฯ ในครั้งนี้มีความรับผิดชอบ ทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีความสนุกสนานด้วย ทำให้บรรยากาศในการเดินทางที่แสนเนิ่นนานไม่น่าเบื่อ การจัดโครงการในครั้งต่อไปก็ขอให้รักษาสิ่งที่ดีๆ เหล่านี้ไว้ด้วย ขอให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อีกต่อไปนานๆ

อ้อ!!!...สำหรับรายงานสรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี ฉบับเต็ม จะส่งตามไปทีหลังนะคะ เนื้อหายังมีอีกเยอะเลยค่ะ ^^"


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2552 14:46 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2552 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
18 กุมภาพันธ์ 2552 15:26
#41230

ได้สาระเยอะเลย โดยเฉพาะข้อมูล online

ถ้าม.อ. สามารถพัฒนาระบบให้คณะและส่วนกลางใช้ข้อมูลเดียวกันได้ ต่อไปอะไรก็ไม่ยากแล้ว
แต่ก่อนอื่น เรามาหา "เจ้าภาพ" กันก่อนดีมั้ย

ปล. อยากเห็นรูปใหญ่ๆ ชัดๆ เพราะเห็นคนสวยไม่ชัดเลย

อ่านไปลุ้นไปว่าจะถึงภาควิชาการ...ไหมเนี่ย!
ส่ง link ให้คุณสัมฤทธิ์ แล้ว....งานนี้มีแต่คนชม..ยิ้มจนแก้มปริ...

ในการดูงาน...พร้อมไปกับการศึกษาบรรยากาศ ภูมิอากาศ...ภูมิทัศน์...สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย....ให้เงินสะพัดในประเทศ...ตาม Concept รัฐบาล "ช่วยไทย..เที่ยวเมืองไทย" กระสุนนัดเดียวนกตายหลายตัว"....อิ...อิ...

  • mandala ...หะๆ..."เรามาหา "เจ้าภาพ" กันก่อนดีมั้ย"...เห็นด้วยอย่างยิ่ง...สำหรับรูปแบบว่ามันเยอะมากอ่ะ...(น่าจะรู้ดีว่าบ้ากล้อง) มีแต่รูปสวยๆ โฮะๆ เลยเลือกยาก ถ้าเอามาลงรูปใหญ่ๆ คงจะหลายหน้าแน่ๆ อิอิ...คนสวยถึงจะรูปเล็กยังไงก็ยังสวย 555

  • เมตตา ...ฝากบอกคุณพี่สัมด้วยค่ะ ว่ารายละเอียดยังมีอีกเยอะ ที่ลงใน share แค่เอามาย่อๆ จะส่งตามไปทีหลัง

อยากเขียนได้อย่างนี้มั่งจัง 

เอาไว้รออ่านของเค้าบ้างนะจ๊ะ อุโยจัง

แล้วจะรออ่านของ Bung_witet  นะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ