นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3886
ความเห็น: 7

เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ ^^" สำหรับงานเวทีคุณภาพ งานที่มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ซึ่งปีนี้เป็นการรวบยอดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คัดเลือกมาจากปี 2552 และ 2551 เข้าด้วยกัน ซึ่งก็มีทั้งหมด 23 รางวัล

และที่พิเศษไปกว่าปีอื่นๆ คือ เราได้มีการบรรยาย 2 เรื่อง ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนแล้ว   อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกอีกด้วย
ซึ่งแต่ละคณะ/หน่วยงานก็เตรียมเนื้อหามาอย่างดี พร้อมทั้งการตกแต่งที่สวยงาม ทั้งยังมีการนำการแสดงมาด้วยอีกต่างหาก ทำให้นิทรรศการของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น

เตรียมงานกันตั้งแต่ 28 กันยายน 2552 ค่ะ คณะ/หน่วยงานเตรียมอุปกรณ์มาพร้อม เพื่อจัดบอร์ดของตนเองให้สวยงาม เราให้งบไปแค่ที่ละ 1,000 บาทเอง แต่จัดกันมาอลังการมาก เพราะเค้าบอกกันว่าทำแล้วก็ให้ได้ใช้หลายๆงาน *-*

 

แต่ห้องที่จัดอยู่คนละที่เลย เนื่องจากวันนี้มีงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทำให้เราไม่สามารถไปจัดบอร์ดตรงบริเวณที่ต้องการได้ แต่เราก็ได้บอกไว้แล้วว่าจัดให้เสร็จตามที่ต้องการ แล้วเราจะย้ายบอร์ดไปจัดใหม่ให้ กว่าจะได้ย้ายบอร์ดมาตรงหน้างานก็เสร็จเอาตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วค่ะ *0*

กว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ก็มีอุปสรรคมากมายเช่นกัน

สถานที่จัดบอร์ดอยู่ห่างจากหน้างาน ต้องเสียเวลาในการขนย้าย

ไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งการวางบอร์ดไว้ก่อน เนื่องจากยังไม่ทราบขอบเขตที่แน่นอนของแต่ละคณะ/หน่วยงานว่าต้องการพื้นที่ประมาณไหน (ถึงแม้เราจะมีบอร์ดให้ 1 บอร์ด แต่ก็สามารถนำอุปกรณ์อื่นๆ มาเพิ่มเติมได้) ทำให้ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ได้ ต้องรอให้จัดบอร์ดเสร็จครบถ้วนก่อน ครั้งหน้าคงต้องประสานงาน และกำหนดขอบเขตแล้วค่ะ

แต่อุปสรรคเหล่านี้จะผ่านไปไม่ได้ หากทุกท่านไม่ให้ความร่วมมือ ต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ *-*ถึงวันงาน 29 กันยายน 2552 ทุกคนที่มางานต่างให้ความสนใจกับนิทรรศการมากๆ จนไปถึงช่วงของการบรรยาย และการมอบรางวัล PQA ก็ขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกๆ คณะ/หน่วยงานเลยนะคะ


 
 

การจัดงานในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ สถานที่ไปเยอะ หากเกิดขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หากท่านไหนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็แนะนำมาได้นะคะ เพื่อที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพจะได้นำไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งถัดไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ตุลาคม 2552 12:41 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2552 12:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.21.48]
03 ตุลาคม 2552 17:01
#48987

ขอชื่นชมและสนับสนุนด้วยใจจริงที่ ม.อ.ให้ความสำคัญต่อ QA ซึ่งตัวประกันคุณภาพคือ"ระบบ" หรือ "ชุดวิธีปฏิบัติงาน"(Set of management practices) ซึ่งเป็นหัวใจของ"การบริหารคุณภาพ"ที่ทันสมัยของโลกที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันมากมายหลายชื่อ เช่น TQM,  Baldrige Criteria, TQA, PMQA, ISO 9000:2008, QMS, GAP, GMP etc.

 

การบริหารระบบหรือการบริหารคุณภาพข้างต้นต้องทำเป็น"ระบบ"ในรูปคู่มือ(Quality Manual)หรือ Work Instruction ตามข้อกำหนดขององค์กรมาตรฐานสากล

แต่สำหรับผู้มีประสบการณ์การบริหารเรื่องนี้เช่นข้าพเจ้าจะมองเห็นภาพชัดเจนกว่ามาตรฐานสากล การทำแค่ระบบคู่มือตามที่ ISO กำหนดยังไม่พอ..เพราะจำทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในองค์กรแทนที่จะเป็นการประกันคุณภาพ QA ให้องค์กรมีประสิทธิภาพ..กลับกลายเป็นการสร้างความสับสนทำลายคุณภาพ

การประกันคุณภาพ QA ที่ง่ายและสมบูรณ์นอกจากทำ Quality Manual แล้ว..ยังต้องทำ Job Standard Manual และ Qualification Standard Manual ด้วย

ตัวอย่างเช่น หากขาด Quality Manual,Job Standard Manual และ Qualification Standard Manual แล้ว..การปฏิบัติตาม สกอ.เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552" นั้น ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นดอยสุเทพ ข้าพเจ้าเห็นว่าเทวดาก็ทำไม่ได้นอกจากมั่วเท่านั้น

แต่ถ้ามีคู่มือทั้ง 3 แล้ว การปฏิบัติตาม สกอ.ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก และมีประสิทธิภาพสูงกว่าประเทศใดๆในโลก

เช่น หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. จำเป็นต้องมีคู่มือทั้ง 3 เล่ม

1. Quality Manual จะบอกเป้าหมาย(Aim)หรือวัตถุประสงค์(Purpose)และขั้นตอนวิธีปฏิบัติแต่ละเรื่องที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เช่น เรื่องคุณธรรม จริยธรรมมีอะไรบ้าง

2. Qualification Standard Manual จะบอกมาตรฐานคุณสมบัติของคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระดับการศึกษา:ต้องจบเปรียณ 6 หรือ 9 ประโยค หรืออาจทดแทน(Substitution)คุณสมบัติด้วยประสบการณ์ว่าต้องบวชมากี่ปี ก็ว่าไป

ปกติมาตรฐาน QSMดังกล่าว จะวางเกณฑ์มาตรฐานเป็นวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ หรือ ประสบการณ์ขั้นต่ำ

3. Job Standard Manual จะบอกว่าเรื่องที่ต้องสอน(วิธีสอน)มีอะไรบ้างไว้อย่างละเอียด

วิธีการประเมิน: ใช้คู่มือดังกล่าวเป็นตัวประเมิน ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานสากล..หากใช้ตัวบุคคลหรือคณะกรรมการประเมินตามที่นิยมกันจะถูกต้องไม่เกิน 15%ตามทฤษฎีของ Deming

 

จดบันทึกเอาไว้น่ะ ดีแล้วครับ จะได้เป็นประสบการณ์

คุณอุโยะวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่องให้เสร็จสรรพ

ขอให้ปีหน้าดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

อย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ท่านอธิการบดีอยากให้เกิด

อยากให้หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับรางัลมาร่วมงานกันเยอะๆ น่ะครับ จะได้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ สมดังที่ตั้งใจกัน

ขอบคุณทั้งความเห็น1 และ ไทยมุง มากค่ะ คาดว่างานหน้าจะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ
  • การทำงานต้องก้าวไปข้างหน้า มาเป็นกำลังใจในการจัดครั้งต่อไปนะค่ะ
  • ขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ
  • แต่เนื่องจากในการจัดครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่วมงานเพราะที่คณะมีการจัดงานเกษียณอายุราชการ หากมีเอกสารเวทีคุณภาพจะขอให้ผู้สนใจที่คณะค่ะ ขอบคุณนะค่ะน้องอุ้ย

เอกสารจริงเราไม่มีแล้วนะคร้าฟ ทำมาจำนวนจำกัด แต่สามารถไปดาวน์โหลด proceeding ได้ที่ http://www.qa.psu.ac.th/prize.html

แวะมาทักทายและให้กำลังใจ ปีนี้เวทีคุณภาพได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกฝ่าย ส่วนของปัตตานีเอง ปีนี้ก็หลายคณะ/หน่วยงานก็ได้รับความภาคภูมิใจกันไปถ้วนหน้า ดีใจจัง ยังก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2552  ซึ่งคณะ/หน่วยในวิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้

 1.      ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

-          คณะศิลปกรรมศาสตร์ กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อการได้รับรางวัลระดับชาติ

-     คณะวิทยาการสื่อสาร กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ (Active and Innovation Learning)

2.      ด้านการพัฒนานักศึกษา

-     คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร บรม (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด) บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

3.      ด้านบริหารจัดการ

-          สำนักวิทยบริการ E-Service เพื่อการบริการและปฏิบัติงานของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้

-          สำนักวิทยบริการ การบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้รับบริการ

-          สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี การเรียนรู้และผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในหน่วยงานด้วยตนเอง

4.      ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม

-          สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มหกรรมศิลปวัฒนธรรม

 

  และก็ขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานของวิทยาเขตอื่นๆ ด้วยน่ะค่ะ

และก็ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดด้วยที่งานผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จพร้อมรอยยิ้มของทุกๆๆ ฝ่าย

ต้องขอขอบคุณ ต้นหลิว มากมาย ที่มีงานอะไรของประกันเมื่อไหร่ มาช่วยงานอย่างเต็มที่ ไม่บ่นซักคำ -/\-

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.38.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ