นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3121
ความเห็น: 0

หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดหลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30- 16.30 น. ณ ห้องกิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาขา 1)

เพื่อ
  1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2. พัฒนาเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มตามศักยภาพ

วิทยากรประกอบด้วย
  1. รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง
  2. นางกันยปริณ ทองสามสี
  3. นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์
  4. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งมาได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-2940 E-mail: psu-qao@group.psu.ac.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2554 14:42 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2554 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ