นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3302
ความเห็น: 0

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9

ผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีลงนามฯ ได้ในวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าวค่ะ

สำนักงานประกันคุณภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางวงจรคุณภาพ (PDCA)
 3. เพื่อพัฒนาและให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา การวิจัย  อุปกรณ์ เครื่องมือ  ให้แก่สถานศึกษาเครือข่ายที่ยังขาดแคลน


ระยะเวลาความร่วมมือ

มกราคม 2554 – กันยายน 2558
 

ข้อตกลงความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา ต่อสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วม
 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถานศึกษาเครือข่ายจะร่วมกันทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
 2. วิทยาลัยชุมชนยะลา
 3. วิทยาลัยชุมชนสตูล
 4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 10. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.233.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ