นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2480
ความเห็น: 0

ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555

  • วันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. Opening meeting
  • วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. Closing meeting

ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Tele-meeting ไปยังห้องถ่ายทอดสัญญาณของทุกวิทยาเขต และระบบ Vidyo ในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน)

โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการฯ ดังนี้

 
1. รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก กรรมการ
 
3. รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการ
 
4. ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด กรรมการ
  5. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ
  6. ผศ.ดร.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ
 
7. นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ เลขานุการ
 
8. น.ส.วรรณวิมล นาคะ เลขานุการ
 
9. น.ส.ปริรัตน์ โททอง เลขานุการ
 
10. น.ส.สุลาวัลย์ สุขลิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
 
11. น.ส.ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
12. น.ส.พิมลพัชร เอียดเนตร ผู้ช่วยเลขานุการ
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 September 2012 11:57 Modified: 04 September 2012 13:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ