นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1998
ความเห็น: 0

ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมในงานมีดังนี้

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และพิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30-10.45 น. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับ PSU Quality Award .

10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง

11.00-11.30 น. บรรยายเรื่อง “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน(K- Procedure)” โดยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

11.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง “โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านอาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้เสียง” โดยบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์

12.00-12.30 น. บรรยายเรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดยบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น. ชมนิทรรศการของหน่วยงานที่นำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

15.00-15.30 น มอบรางวัลคณะ/หน่วยงานที่จัดบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม และรางวัลสำหรับผู้โหวต

created: 24 September 2012 13:23 Modified: 24 September 2012 13:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ