นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 2559 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 2383 0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 1532 10
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 1527 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 1987 0
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 2732 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 3068 5
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 2972 0
หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 2595 0
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2109 1
อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 1609 0
SCImago Institutions Ranking 2010 2011 1
ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552 2224 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553 1814 0
ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ 2647 1
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 2751 0
พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋? 2356 4
ใครดูใครกันแน่หว่า? 1997 1
หัวอกคนจัดงาน 1764 12
ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 1775 2
Web Portal PSU-PMQA 2419 9
เชิญร่วมงาน 9 ปี สมศ. 1726 0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ 1588 0
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 3649 7
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 2270 3
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 1452 0
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University 2387 5
CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1 1860 0
แนะนำน้องใหม่ในสำนักงานประกันคุณภาพ 1918 10
ได้เวลากรอกข้อมูล Onlline กันแล้ว 1271 4
หายเหนื่อยเลย *-* 1888 8
อยากรู้จังว่า Forward | Forward as Attachment ต่างกันอย่างไร 3549 6
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1877 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์ 1319 0
QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_? 35253 15
สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี 6672 5
ครั้งแรกกับการเข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร. 1338 7
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University [R] 635 18
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก รูปแบบภาษาอังกฤษ 3914 2
สำนักงานประกันคุณภาพมี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วนะ 2172 0
อภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์" 1606 0
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551) 1759 6
บรรยากาศงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551" 2415 7
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551" 1520 0
อีกครั้งกับการขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Webometrics 2286 3
เริ่มเขียนผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 1895 6
บรรยาย ณ สนอ.ปัตตานี 2068 4
ว่าแล้วไง...โดนอีกแน่ๆ 3000 9
โครงการบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย” 1796 9
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย" 1849 3
ตื่นเต้นจัง เพิ่ง...ครั้งแรก >,< 2783 17
PR-PSU CAMPUS TOUR ครั้งที่ 1 3959 9
โครงการพัฒนา QAC 2758 16
ประชุมคณบดีวาระพิเศษ : commit KPIs ปีการศึกษา 2550 1652 6
common data set 1335 2
FIS : Faculty Information System : ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของคณะ [R] 39 10
Report Sheet ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของฉัน T_T 2539 14
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจำปีการศึกษา 2550 5898 30
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ประชุมย่อย (3)...26 ธ.ค. 50 1644 8
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50 1701 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 14 ธ.ค. 50 1526 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 13 ธ.ค. 50 1767 6
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : Love & Learn...1 1748 7
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : งานวันที่ 30 พ.ย. 50 1597 6
ขอ Slim ด้วยคน 1389 2
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : เดินทางไปกทม. 29 พ.ย. 50 1608 4
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (1)...16 พ.ย. 50 2078 8
ไปประเมินภูเก็ต : หลังประเมินเสร็จ วันที่ 9 พ.ย. 50 1795 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันสุดท้าย วันที่ 9 พ.ย. 50 1860 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันแรก วันที่ 8 พ.ย. 50 2145 2
ไปประเมินภูเก็ต : เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต วันที่ 7 พ.ย. 50 3369 2
ไปประเมินภูเก็ต : เจอปัญหาเข้าแล้ว -*- 1562 5
สรุปรายงานการประชุม QMR ครั้งที่ 7/2550 [R] 7 0
เย้ๆ...เสร็จซะที...\(*0*)/ 1574 5
มารู้จักสัญลักษณ์ของอุโยะกันเถอะ 6378 12
หนึ่งความภูมิใจของอุโยะจัง 1912 6
สงสารตัวเอง T_T 1814 4
ยิ่งรีบยิ่งผิด 1967 9
กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T 1979 9
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 2 2023 4
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 1 1993 5
ประชุม QMR : 7/2550 2881 3
ไปประเมินภูเก็ต : เลขา ฯ ส้ม ส้ม 2455 6