นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 2495 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 2305 0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 1496 10
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 1491 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 1943 0
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 2687 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 3026 5
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 2932 0
หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 2552 0
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2077 1
อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 1592 0
SCImago Institutions Ranking 2010 1992 1
ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552 2204 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553 1798 0
ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ 2631 1
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 2719 0
พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋? 2338 4
ใครดูใครกันแน่หว่า? 1974 1
หัวอกคนจัดงาน 1752 12
ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 1760 2
Web Portal PSU-PMQA 2397 9
เชิญร่วมงาน 9 ปี สมศ. 1713 0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ 1571 0
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 3630 7
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 2252 3
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 1437 0
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University 2368 5
CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1 1844 0
แนะนำน้องใหม่ในสำนักงานประกันคุณภาพ 1902 10
ได้เวลากรอกข้อมูล Onlline กันแล้ว 1260 4
หายเหนื่อยเลย *-* 1861 8
อยากรู้จังว่า Forward | Forward as Attachment ต่างกันอย่างไร 3527 6
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1848 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์ 1304 0
QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_? 35191 15
สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี 6650 5
ครั้งแรกกับการเข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร. 1322 7
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University [R] 635 18
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก รูปแบบภาษาอังกฤษ 3891 2
สำนักงานประกันคุณภาพมี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วนะ 2156 0
อภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์" 1588 0
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551) 1732 6
บรรยากาศงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551" 2392 7
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551" 1503 0
อีกครั้งกับการขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Webometrics 2250 3
เริ่มเขียนผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 1872 6
บรรยาย ณ สนอ.ปัตตานี 2034 4
ว่าแล้วไง...โดนอีกแน่ๆ 2970 9
โครงการบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย” 1758 9
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย" 1823 3
ตื่นเต้นจัง เพิ่ง...ครั้งแรก >,< 2758 17
PR-PSU CAMPUS TOUR ครั้งที่ 1 3933 9
โครงการพัฒนา QAC 2727 16
ประชุมคณบดีวาระพิเศษ : commit KPIs ปีการศึกษา 2550 1630 6
common data set 1316 2
FIS : Faculty Information System : ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของคณะ [R] 39 10
Report Sheet ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของฉัน T_T 2515 14
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจำปีการศึกษา 2550 5873 30
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ประชุมย่อย (3)...26 ธ.ค. 50 1627 8
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50 1687 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 14 ธ.ค. 50 1508 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 13 ธ.ค. 50 1752 6
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : Love & Learn...1 1737 7
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : งานวันที่ 30 พ.ย. 50 1579 6
ขอ Slim ด้วยคน 1379 2
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : เดินทางไปกทม. 29 พ.ย. 50 1589 4
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (1)...16 พ.ย. 50 2048 8
ไปประเมินภูเก็ต : หลังประเมินเสร็จ วันที่ 9 พ.ย. 50 1770 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันสุดท้าย วันที่ 9 พ.ย. 50 1836 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันแรก วันที่ 8 พ.ย. 50 2108 2
ไปประเมินภูเก็ต : เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต วันที่ 7 พ.ย. 50 3346 2
ไปประเมินภูเก็ต : เจอปัญหาเข้าแล้ว -*- 1544 5
สรุปรายงานการประชุม QMR ครั้งที่ 7/2550 [R] 7 0
เย้ๆ...เสร็จซะที...\(*0*)/ 1540 5
มารู้จักสัญลักษณ์ของอุโยะกันเถอะ 6361 12
หนึ่งความภูมิใจของอุโยะจัง 1891 6
สงสารตัวเอง T_T 1786 4
ยิ่งรีบยิ่งผิด 1950 9
กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T 1957 9
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 2 2000 4
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 1 1968 5
ประชุม QMR : 7/2550 2838 3
ไปประเมินภูเก็ต : เลขา ฯ ส้ม ส้ม 2401 6