นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 74 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเทศไหนบ้างนะที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง 1803 0
Visa เชงเก้น 2334 0
ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า สถานทูตอเมริกา 2266 2
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย 2085 0
วันหยุดของสถานทูตอเมริกา 2373 1
ประสบการณ์การผ่านด่าน ต.ม. เกาหลีใต้ 2314 2
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 1967 2
ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องวีซ่า 1947 0
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย 1621 0
สถานทูตแคนาดา จ้าง VFS ดำเนินการคำร้องขอวีซ่าแล้วคะ [R] [C] 11 0
มาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใ้ห้กับคนไทย [R] [C] 17 2
แนะนำโรงแรมยูนิโก [R] 7 0
การเดินทางโดยแอร์พอร์ทลิ้งค์ [R] [C] 13 0
การขอวีซ่าในปัจจุบัน [R] [C] 12 0
ติดต่องานประสานงานได้ตามปกติแล้ว 1446 1
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการงานประสานงาน 1511 0
การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส [C] 6099 0
ข้อมูลการขอวีซ่าไต้หวันแบบออนไลด์ [C] 6548 0
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย [C] 2456 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย [C] 2334 0
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะวีซ่าออสเตรเลีย [R] [C] 3 0
วีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา [C] 2127 0
เครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า [R] [C] 7 0
คำถามที่ถามบ่อย...เกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลีย [C] 7901 1
ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ [C] 1583 0
การขอวีซ่าราชการประเทศพม่า [C] 2568 0
เพิ่มเอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย [C] 2172 0
วีซ่าเรียนประเทศฝรั่งเศส [R] [C] 5 0
ความหมายของหนังสือเดินทางราชการ [C] 2132 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์ [C] 1711 0
หนังสือนำวีซ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ [C] 2907 0
ใบรับหนังสือนำวีซ่า [C] 4533 0
หากทำหนังสือเดินทางราชการหายจะต้องทำอย่างไร [R] [C] 15 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย งานประสานงาน [C] 1391 0
***...แนะนำโรงแรมบางกอก ซิตี้ อินน์...*** [C] 1995 0
การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา [C] 2718 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่า [C] 1606 0
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงานเงินรายได้ [C] 1382 0
การขอวีซ่าประเทศกรีซ [C] 1956 0
ทิป...น่ารู้สำหรับการจ่ายค่าวีซ่า..ประเทศอังกฤษ [C] 3472 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์ [C] 3784 0
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ งานประสานงาน กองกลาง [C] 1580 0
การขอวีซ่าประเทศศรีลังกา [C] 2544 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย [C] 3146 0
การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ [C] 2379 0
การรับหนังสือเดินทาง(แทน) [C] 4557 2
การเดินทางไปราชการประเทศภูฏาณ [C] 2011 0
แนะนำบุคลากรใหม่...งานประสานงาน... [C] 1533 0
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย [R] 123 0
แนะนำเวปไซด์ของงานประสานงาน กองกลางค่ะ [R] 109 2
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส [R] 266 2
ข่าวด่วน..สำหรับวีซ่าฝรั่งเศสค่ะ [R] 12 0
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย [R] 17 1
***มีคำถามฝากไว้ได้เลยค่ะ*** [R] [C] 10 0
***เตือนภัยจากการเขียน share*** [R] [C] 18 0
***คุณอุ๋ยตอบคำถามไม่ได้ค่ะ*** [R] [C] 35 1
วันนี้เอาเรื่องค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษมาฝากกัน [R] [C] 27 2
***คุณอุ๋ยตอบปัญหาคาใจ*** [R] [C] 25 1
การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ [R] [C] 57 2
การขอวีซ่าญี่ปุ่น [R] [C] 45 0
หมายเลขโทรศัพท์ งานประสานงาน [R] [C] 20 0
การขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [R] [C] 34 0
การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [R] [C] 33 0
ใบขับขี่สากล [R] [C] 57 1
หนังสือมอบอำนาจของประเทศสเปน [R] [C] 37 0
หนังสือรับรองการทำงาน [R] [C] 93 0
การขอวีซ่าออสเตรเลีย [R] [C] 110 2
เอกสาร และขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศ [R] [C] 39 0
ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ [R] [C] 49 1
การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ [R] [C] 117 3
ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการและธรรมดากับประเทศไทย [R] [C] 45 1
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง [R] [C] 69 3
การทำวีซ่าในกลุ่มประเทศเช้งเก้น [R] [C] 111 4
วีซ่าไต้หวัน [R] [C] 117 1