นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] [C] (2) มาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใ้ห้กับคนไทย

เรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเดิน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): วีซ่า
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 12 มิถุนายน 2556 14:40 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2556 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) แนะนำโรงแรมยูนิโก

แนะนำโรงแรมในกรุงเทพคะ ใกล้กับแอร์พอร์ตลิ้งมักกะสันและรถไฟฟ้าใ้ต้ดินเพชรบุรี ถ้าติดต่อมาทางงานประสานงานจะได้ราคา 1200 บาท (agoda 1500บาท) www.unicohospitality.com มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): hotel
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2555 15:10 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การเดินทางโดยแอร์พอร์ทลิ้งค์

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2555 วันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์นะคะ หากท่านใดเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูิมิและต้องการเข้ามาที่กรุงเทพ ชั้นใน การใช้บริการแอร์พอร์ตลิ้งค์จะสะดวกและประหยัดที่สุดคะ เมื่อมาถึงสนามบินแล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): แอร์พอร์ตลิ้ง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง Cc-by-nc-nd
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 11 กันยายน 2555 10:53 แก้ไข: 11 กันยายน 2555 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การขอวีซ่าในปัจจุบัน

ห่างหายจากการเขียน Share ไปนานมากๆคะ วันนี้ได้กลับมาเขียนอีกครั้ง รู้สึกหน้าตาของเพจเปลี่ยนไปมากๆ วันนี้อยากจะเล่าเรื่องการขอวีซ่าราชการ ในปัจจุบันให้ฟังคร่าวๆนะคะ การขอวีซ่าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และมีการอัพเดตอยู่เรื่อยๆ ยกตัวอย่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): วีซ่า
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง Cc-by-nc-nd
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 07 กันยายน 2555 11:07 แก้ไข: 07 กันยายน 2555 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ติดต่องานประสานงานได้ตามปกติแล้ว

ขณะนี้ได้แก้ไขระบบโทรศัพท์ภายในงานประสานงาน สามารถติดต่อได้ที่ 9348 ค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 05 สิงหาคม 2553 09:35 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2553 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการงานประสานงาน

เนื่องจากงานประสานงานได้ส่งคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซม ทำให้ไม่สามารถติดต่อหมายเลขภายในได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 53 - 6 ส.ค. 53 กรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-354-5558 ถึง 60 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 04 สิงหาคม 2553 13:55 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

เนื่องจาก TLScontact ได้รับมอบหมายจาก สถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและบริการ ในการร้องขอวีซ่า ซึ่งในขณะนี้คุณสามารถดำเนินการนัดหมายเพื่อดำเนินการสมัครวีซ่า หรือรับทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการสมัครวีซ่าได้ที่เวบไซต์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 03 มีนาคม 2553 10:27 แก้ไข: 03 มีนาคม 2553 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ข้อมูลการขอวีซ่าไต้หวันแบบออนไลด์

การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของ อาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็ค คุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:หนึ่ง คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ) หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2553 11:27 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2553 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย

แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1มกราคม 2553 เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ (www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm)จากเดิม 2,800 บาท เป็น 3,350 บาท(ยังไม่รวมค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท)และยังไม่รวมค่าดำเนินการ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 22 มกราคม 2553 11:03 แก้ไข: 22 มกราคม 2553 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย

ไปราชการประเทศออสเตรเลีย ไปประชุม เสนอผลงาน ให้ใช้แบบฟอร์ม 456 ให้สังเกตุท้ายกระดาษ จะแสดงฉบับที่ 11/09สามารถดาวโหลดได้ที่http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/australia.pdfหรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่http://www.general.psu.ac... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 05 มกราคม 2553 14:21 แก้ไข: 05 มกราคม 2553 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]