นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] [C] (0) ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะวีซ่าออสเตรเลีย

การตรวจสอบสถานะวีซ่าออสเตรเลียนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้นที่สามารถเช็คสถานะวีซ่าได้การเช็คสถานะวีซ่าออสเตรเลีย มี 2 วิธี1. โทรเช็คกับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS แจ้งหมายเลขหนังสือเดินทาง ที่เบอร์ 02 - 672 - 3476 - 92. เช็คท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2552 09:39 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2552 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) วีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา

วีซ่านักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียนถ้าท่านต้องการศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือน้อยกว่า ท่านต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเรียนในระย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2552 09:47 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2552 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) เครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า

งานประสานงาน จะต้องติดต่อประสานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศบ่อยๆ จึงได้รวบรวบผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละคณะ / หน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการhttp://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/network/13.docหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 19 ตุลาคม 2552 14:35 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2552 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) คำถามที่ถามบ่อย...เกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลีย

1. ระยะเวลาเท่าไหร่ที่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ a. วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยใช้เวลา 3-5 วันทำการb. วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติใช้เวลา 10 วันทำการc. วีซ่านักเรียนและวีซ่าดูแลนักเรียนสำหรับหนัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 14 ตุลาคม 2552 10:30 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2552 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ เมื่อท่านต้องการขอหนังสือเดินทางในต่างประเทศ ท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปขอ/ ขอต่ออายุหนังสือเดินทางด้วยตนเองจะสามารถยื่นคำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 09 ตุลาคม 2552 09:32 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2552 09:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การขอวีซ่าราชการประเทศพม่า

ในการขอวีซ่าประเทศพม่านั้นสิทธิ์ของหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเข้าประเทศพม่าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า จะสามารถอยู่พำนักที่ประเทศพม่าได้ไม่เกิน 30 วันสำหรับหนังสือเดินทางประชาชนนั้น จะต้องขอวีซ่าด้วยตนเองหรือบริษัททัวร์ ที่ contact กับสถานทูตเท่านั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 29 กันยายน 2552 13:51 แก้ไข: 29 กันยายน 2552 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เพิ่มเอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย

การขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 1. หากมอบอำนาจในการขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่า 956 ฉบับ 07/09 ด้วย สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/956.pdf2.สำเนาอนุมัติเดินทางไปราชการ 1 ฉบับหรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้จาก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 02 กันยายน 2552 15:49 แก้ไข: 02 กันยายน 2552 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) วีซ่าเรียนประเทศฝรั่งเศส

วันนี้จะแลกเปลี่ยนเรื่องของวีซ่าเรียนประเทศฝรั่งเศสให้ทุกท่านที่สนใจทราบนะคะลักษณะของวีซ่าที่ออกหากไม่สังเกตุจะคล้ายกับวีซ่าชั่วคราวหน้าตาของวีซ่าเรียนเป็นดังนี้ค่ะจะสังเกตุเห็นว่า มีอายุ 13-09-09 ถึง 12-12-09ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนนั้น แต่กรณีอาจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 01 กันยายน 2552 09:12 แก้ไข: 01 กันยายน 2552 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ความหมายของหนังสือเดินทางราชการ

หนังสือเดินทางราชการ - การออกหนังสือเดินทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 27 สิงหาคม 2552 15:04 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2552 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์

เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์ INZ 1017 เป็นฉบับ May 2009ค่าวีซ่าจากเดิม 2,600 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 3,000 บาทติดตามข้อมูลการขอวีซ่าได้ที่เว็ปไซด์งานประสานงานhttp://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 15:33 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2552 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]