นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์

แบบฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์1017 เปลี่ยนเป็นฉบับ may 2009http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/New%20Zealand.pdfและ1021 เปลี่ยนเป็นฉบับ march 2009http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/1021.pdfสามารถดูรายละเอียดได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 15:50 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2552 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ งานประสานงาน กองกลาง

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประสานงาน กรุงเทพมหานคร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htmหรือhttp://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/vi... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 25 พฤษภาคม 2552 10:10 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2552 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การขอวีซ่าประเทศศรีลังกา

เอกสารการขอวีซ่า(ราชการ)ประเทศศรีลังกามีดังนี้1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ฉบับ (เซ็นให้ตรงกับหนังสือเดินทาง)2. หนังสือเดินทางราชการ3. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ4. หนังสือเชิญจากศรีลังกา(เพิ่มเติมจากเดิม)5. สำเนาตั๋วเครื่องบิน6. หนังสือรับรองการทำงานฉ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2552 10:04 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2552 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย

เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มวีซ่า Application for aBusiness (Short Stay) visa(for a stay of up to 3 months)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/australia.pdfหรือรายละเอียดการขอวีซ่าประเทศต่างๆ http://w... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 23 เมษายน 2552 09:51 แก้ไข: 23 เมษายน 2552 09:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียนและผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน รวมทั้งวีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน6 เดือน ต้อง ติดต่อนัดหมายเพื่อการยื่นวีซ่า และต้องกรอกแบบคำร้องขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 17 มีนาคม 2552 13:57 แก้ไข: 17 มีนาคม 2552 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) การรับหนังสือเดินทาง(แทน)

วิธีรับหนังสือเดินทางมีทั้งหมด 2 กรณีค่ะคือ1. กรณีรับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง2. กรณีมอบให้บุคคลอื่นรับแทนรายละเอียดการรับหนังสือเดินทาง สามารถดูได้จาก http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/document/visaform/passport.pdfหรือต้องการรายละเอียดอื่นๆ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 09 มีนาคม 2552 13:15 แก้ไข: 09 มีนาคม 2552 13:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การเดินทางไปราชการประเทศภูฏาณ

เดินทางไปราชการประเทศภูฏาณ (Official Passport) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถพำนักได้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยสถาบันที่เชิญไปจะต้องส่งรายชื่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางติดตามรายละเอียดได้จากเวปไซด์งานประสานงาน กองกลาง ค่ะhttp://www.g... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2552 16:13 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2552 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) แนะนำบุคลากรใหม่...งานประสานงาน...

งานประสานงาน มีบุคลากรใหม่ค่ะเพราะป้าอารี เกษียณอายุราชการ ไปเมื่อเดือนกันยายนก็ได้...พี่กุ้ง...พัชนี ช่องสารมาเพิ่มอีกคนค่ะ....พี่กุ้งมักจะชินกับคนเรียกชื่อว่า"พัชรี"...แล้วพี่กุ้งก็จะบอกว่า..."พัชนี"วันนี้ก็เลยมาแนะนำให้ทุกคน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 20 มกราคม 2552 09:43 แก้ไข: 20 มกราคม 2552 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย

แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ (www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm)จากเดิม 2,450 บาท เป็น 3,200 บาท(ยังไม่รวมค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท)และยังไม่รวมค่าดำเนินกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 07 กรกฎาคม 2551 15:00 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2551 09:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (2) แนะนำเวปไซด์ของงานประสานงาน กองกลางค่ะ

บางท่านอาจจะทราบแล้วแต่อุ๋ยเชื่อค่ะ...ว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบอีกเย่อะเลย..วันนี้ขอแนะนำเวปไซด์งานประสานงาน ที่กรุงเทพนะคะhttp://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/ถ้าบางท่านมีข้อมูลที่ใหม่กว่าแล้วเห็นว่าควรจะปรับปรุงเสนอแนะมาทางเมล์ของอุ๋ยได้เสมอนะคะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 21 มีนาคม 2551 16:05 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2551 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]