นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] [C] (0) หมายเลขโทรศัพท์ งานประสานงาน

ต้องขอขอบคุณ พี่สงกรานต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มากค่ะที่มาปล้ำกับserver ที่กรุงเทพ ตลอดเวลา 3 วันเต็มๆ เพื่อให้ทุกวิทยาเขต และมหาลัยของเราใกล้ชิดยิ่งขึ้น (แหม...เหมือนโฆษณาโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเลยนะเนี่ย)******************************แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 10:46 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)ที่ตั้งสถานฑูต อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ.สาธรเหนือ โทรศัพท์ (02) 6399820 ต่อ 114 Fax.(02) 639-9800เปิดทำการ จ – ศ เวลา 09.30 – 12.30 น.หมายเหตุ - หนังสือเดินทางทุกประเภทต้องวีซ่า - แบบฟอร์มีว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 09:56 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สืบเนื่องจากบางคณะ ได้ส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทุนเงินรายได้และกำหนดเวลาการศึกษา ฝึกอบรมเกิน 90 วัน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า จากการดำเนินการขอวีซ่า ที่ผ่านมาการอนุมัติวีซ่าช้ามากบางครั้งเลยกำหนดเวลาเรียนไปแล้ว วี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 11:58 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากลเอกสารประกอบการทำใบขับขี่สากล สำหรับรถยนต์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)1. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย หรือหน้าที่มีการต่ออายุ)2. สำเนาทะเบียนบ้าน3. สำเนาบัตรประชาชน4. ใบขับขี่ตลอดชีพ5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป6. ทะเบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 14:04 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) หนังสือมอบอำนาจของประเทศสเปน

กรณีมอบอำนาจให้งานประสานงานรับและยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้เดินทางจะต้องกรอกเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน และเซ็นต์ให้ตรงกับเล่มหนังสือเดินทาง ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจประเทศสเปน มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2550 15:20 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) หนังสือรับรองการทำงาน

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ในข้อกำหนดของสถานฑูตบางประเทศจะต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ไต้หวัน เป็นต้น ผู้เดินทางจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งจะต้องแสดง ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ระดับเงินเดือน สังกัด คณะ วันเริ่มทำงานจนถึงปัจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 10:23 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (2) การขอวีซ่าออสเตรเลีย

แบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 โดยให้ใช้แบบฟอร์มหมายเลขเดิม แต่เอกสารได้มีการปรับปรุง โดยสามารถโหลดได้จากเวปไซด์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/456.pdfและงานประสานงาน จะอัพโหลดลงในเวปไซด์ของงานประสานงานต่อไป ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 12:53 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) เอกสาร และขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสาร และขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศในการขอตรวจลงตรา (หนังสือนำขอวีซ่า) เอกสารที่ต้องส่งมาที่งานประสานงาน 1. สำเนาหนังสือจากหน่วยราชการต้นสังกัด ลงนามโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 14:42 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) ทุนการศึกษานิวซีแลนด์

ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนให้แก่นักเรียนไทย 2 ประเภทคือ ทุนที่ให้แก่ข้าราชการไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและดูงานฝึกอบรมระยะสั้น อีกประเภทหนึ่งให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกดังรายละเอียดดังนี้ New... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:26 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (3) การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพการสแกนนิ้วมือจะมีการบันทึกลงในเครื่องสแกน ที่นิ้วมือจะต้องไม่มีหมึก , ของเหลวหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น หลังจากทำการถ่ายรูป ดิจิตอลจะถูกบันทึกและขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 5 นาทีุ ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการทาสี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): งานประสานงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มอ ณ แบงคอก   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 08:58 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]