นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1554
ความเห็น: 0

เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนสู่ภาคปฏิบัติ

 

 

สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 1

ตามที่ได้เขียนเล่าเรื่อง…งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนกระบวนการทำงาน คลิกที่นี่ ซึ่งเป็นการจัดระบบการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต นั้น


วันที่ 11 สิงหาคม 2553  เวลา 9.00 น. เป็นวันเริ่มต้นสู่ภาคปฏิบัติวันแรกของนักศึกษา งานในฝ่ายฯ จะเริ่มจากการขนเก้าอี้ บอร์ด และโต๊ะไปให้บริการกับนิทรรศการในแต่ละโครงการ


ในวันแรกของการทำงานนี้เป็นบททดสอบนักศึกษาซึ่งเป็นประธานฝ่ายฯ ว่าสามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ เนื่องจากสมาชิกในฝ่ายฯ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปี 1 จะต้องไปเรียนวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ จึงไม่สามารถมาช่วยงานในฝ่ายได้ แต่กลับปรากฏว่าประธานฝ่ายฯ (นายอลงกรณ์  ขุนไกร) สามารถผ่านบททดสอบไปได้ด้วยคะแนนเต็ม เพราะมีเพื่อนๆฝ่ายสถานที่มาช่วยงาน


ประธานฝ่ายฯ ได้เล่าให้ฟังถึงการบริหารจัดการ นับตั้งแต่วันประชุมกันในครั้งแรกเห็นรายชื่อสมาชิกในฝ่ายฯ ก็ทราบแล้วจะประสบกับปัญหาไม่มีคนมาช่วยงานเพราะติดเรียน จึงได้วางแผนขอแรงเพื่อนๆ ฝ่ายสถานที่ พร้อมแจ้งในที่ประชุมของฝ่ายนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งในที่ประชุมก็ให้ความช่วยเหลือโดยกำชับให้ฝ่ายสถานที่ไปช่วยงานฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต จึงได้เพื่อนๆมาช่วยงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ทำให้งานของฝ่ายฯ สำเร็จไปด้วยดี เพื่อนสมาชิกในฝ่ายฯ เมื่อเสร็จภาระกิจเรื่องการเรียนแล้ว ก็มาช่วยงานฝ่ายกันอย่างขยันขันแข็ง

การสู่ภาคปฏิบัติในครั้งนี้ งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีฝึกการปฏิบัติที่ทำให้นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น

 

 


 

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ