นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 829
ความเห็น: 1

Happy Time _@ รางวัลแห่งความภูมิใจ ตอนที่1

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่มุ่งมั่นในการทำงานเกษตรภาคใต้ ทุ่มเททำงาน เสียสละ บริหารเวลาทั้งงานประจำและงานเฉพาะกิจ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งสิ่งที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทการพัฒนางานทั่วไป ในเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติผ่านเวทีงานเกษตรภาคใต้ นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Happy Time ในช่วงปี 2557

ในการจัดงานเกษตรภาคใต้ เกิดจากกำลังสำคัญที่ร่วมกันทำงาน คือ บุคลากรและนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตัวผู้เขียนได้เริ่มต้นการทำงานเกษตรภาคใต้โดยอยู่ฝ่ายพัสดุ ผู้มาใช้บริการรายใหญ่คือฝ่ายนิทรรศการ ทุกครั้งที่มาใช้บริการจะเจอปัญหา ไม่มีคนขนของไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือส่งของคืนเมื่อเสร็จงาน ทำให้ฝ่ายพัสดุต้องเสียเวลารอการคืนพัสดุที่ยืมไป ซึ่งเราไม่ทราบว่าทางฝ่ายนิทรรศการนำไปไว้ที่ตรงไหนบ้าง เนื่องจากการทำงานแยกกัน จึงเสนอผู้บริหารให้บูรณาการการทำงานของทั้ง 2 ฝ่ายให้มาทำงานร่วมกัน โดยยุบฝ่ายพัสดุให้ไปอยู่รวมกับฝ่ายนิทรรศการตั้งแต่งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 15 (ปี พ.ศ. 2550)

ผลดีที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาด้านพัสดุได้หมดไป และเห็นโอกาสช่องทางที่ใช้งานเกษตรภาคใต้ ในการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ของนักศึกษาในการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์จริง เป็นเวทีสอนความคิดให้กับนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน

ฝ่ายนิทรรศการ ได้ใช้เวทีงานเกษตรภาคใต้สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

1. ด้านความประพฤติ
          จะเน้นความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการทำงานในหน้าที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า เช่น มีการลงชื่อเข้า-ออกในการทำงาน ให้สายได้ไม่เกิน 15 นาที การอุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์
           ให้รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง (ในฝ่ายจะมีนักศึกษาทุกชั้นปี) และ พี่ๆบุคลากร  การให้บริการที่ดีแก่ผู้เข้าชมงาน

3. ด้านบุคลิกภาพ
            มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก การแต่งกายที่เหมาะสม ซึ่งจะให้ใส่ชุดนักศึกษา หรือเสื้อทีม สวมรองเท้าผ้าใบ

4. ด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
            มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร

ฝ่ายนิทรรศการสามารถสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นได้อย่างไร มีตัวชี้วัดหรือไม่ ติดตามอ่านต่อในตอนที่ 2 นะคะ

Happy Time_@ รางวัลแห่งความภูมิใจ ตอนที่ 2

 

 

created: 14 Febuary 2015 11:48 Modified: 14 Febuary 2015 14:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
15 Febuary 2015 09:37
#101968

ยินดีกับกิจกรรมทำดีครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ