นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1264
ความเห็น: 0

Happy Time_@ รางวัลแห่งความภูมิใจ ตอนที่ 2

 

การจะสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้านนี้ได้  อาจารย์และพี่ๆบุคลากรในฝ่ายนิทรรศการ มีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เริ่มจากนัดประชุมชี้แจงสื่อสาร ให้นักศึกษาทราบกระบวนการทำงาน ฝ่ายที่ตัวเองอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานด้วยมีหน้าที่อะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำงานอะไร พี่ๆบุคลากรและรุ่นพี่ของนักศึกษาพยายามปรับปรุงการทำงานของฝ่ายร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นจนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรมีรูปแบบการทำงานดังนี้

  1. ประธานและที่ปรึกษาพบพี่ๆบุคลากรในฝ่าย
  2. นัดพบนักศึกษาบอกเล่าขั้นตอนการทำงาน
  3. สร้างทีมในการทำงาน
  4. เรื่องการบริหารเวลา
  5. การเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายจะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 80% ถึงจะผ่านการประเมิน
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ฝ่ายนิทรรศการ สามารถสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นได้อย่างไร มีตัวชี้วัดหรือไม่

ตัวชี้วัดว่านักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นตามคุณลักษณะที่ฝ่ายสร้างเสริมให้ โดยดูจากกระบวนการ PDCA

P : นักศึกษารู้จักการวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นทีม แบ่งโซนการทำงาน ในแต่ละโซนแบ่งการรับผิดชอบออกเป็นกลุ่ม

D : การประสานงาน มีระบบการประสานงานที่ดี มีการจัดทำเฟซบุ๊คของฝ่ายวิชาการพัสดุเพื่อให้สมาชิกได้เข้าไปติดตามข่าวสาร กำหนดตัวบุคคลทำหน้าที่ประสานงานกลุ่ม

C : การประชุมกลุ่มทุกวัน ทำให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันคิด ร่วมเห็น และร่วมกันทำปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีขึ้นในวันต่อไป

A : รู้งานดี ทุกคนรู้จักงานของตัวเอง คิดเป็น จะต้องทำอะไร ทำงานด้วยความเต็มใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอจบบันทึก Happy Time _@ รางวัลแห่งความภูมิใจ ผ่านภาพเหล่านี้

กล้าแสดงออก แต่งกายเหมาะสม

มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือน้องๆเด็กพิเศษที่พิการทางสายตา

มุ่งมั่น ขยัน ทำงานเป็นทีม ประชุมกลุ่มการทำงานทุกวัน

 

Happy Time _@รางวัลแห่งควมภูมิใจ ตอนที่ 1

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2558 12:11 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2558 12:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ