นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(4) Big Cleaning Day

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันดีเดย์ของชาวคณะทรัพย์ฯ ในการทำกิจกรรมBig Cleaning Day พื้นที่ทำกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่นอกอาคาร เนื่องด้วยคณะทรัพย์มีพื้นที่นอกอาคารค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงได้แบ่งพื้นที่การทำกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม http://share.psu.ac.th/... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 25 January 2011 09:38 Modified: 25 January 2011 09:57 [ Report Abuse ]

(2) ความสุขอยู่ที่ไหน

ปีใหม่ปีนี้ได้รับของขวัญเป็นหนังสือ ซึ่งนับเป็นของขวัญทางปัญญาที่ได้เพิ่มพูนเพิ่มขึ้นในปีใหม่นี้ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงงานเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านปัญญานันทภิกขุ และหลวงวิจิตรวาทการ “ความสุขที่เราสามารถจะหาได้นั้นอยู่ที่ไหน?” ส... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 07 January 2011 09:04 Modified: 07 January 2011 09:08 [ Report Abuse ]

(3) เก็บตกรวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์

ในวันรวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 คณะทำงาน KM ได้นำสิ่งที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการเขียนบล็อกของชาวทรัพย์มาถ่ายทอดให้รับรู้กัน ผ่านบันทึก share psu ถึง 3 บันทึก คือ กิจกรรม “รวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์ กิ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 18 December 2010 23:19 Modified: 20 December 2010 08:50 [ Report Abuse ]

(3) น้ำท่วม...น้ำใจ

น้ำท่วม…น้ำใจน้ำท่วม วันที่ 1-3 พ.ย. 2553 ชาวหาดใหญ่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักอีกครั้ง ซึ่งหนักกว่าปี 2543 ครั้งนี้น้ำมาเร็วมากและท่วมสูงกว่าปี 2543 ผู้เขียนก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วม บ้านผู้เขียนอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจของชาวหาดใหญ่ คื... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 08 November 2010 16:44 Modified: 08 November 2010 17:09 [ Report Abuse ]

(2) เลขรหัส13หลักในบัตรประชาชน

ท่านทราบหรือไม่เลขรหัสในบัตรประจำตัวประชาชนหมายถึงอะไร ผู้เขียนก็เคยสงสัยเหมือนกัน แต่ละกลุ่มหมายเลขมีความหมายอย่างไรที่เป็นข้อมูลของตัวเราเอง บังเอิญได้ไปอ่านเจอในนิตยสารคู่สร้างคู่สม จึงขอเอาความหมายของเลขรหัส 13 หลักในบัตรประชาชนมาเล่าสู่กันฟัง... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 20 September 2010 08:52 Modified: 20 September 2010 09:03 [ Report Abuse ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 2

เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 2 ตามที่ได้เล่าเรื่อง งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง นักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต ได้เข้าสู่ภาคปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ฝึกการบริหารจัดการ แก้ไข ปัญหา... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 20 August 2010 14:48 Modified: 20 August 2010 15:20 [ Report Abuse ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนสู่ภาคปฏิบัติ

สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 1ตามที่ได้เขียนเล่าเรื่อง…งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนกระบวนการทำงาน คลิกที่นี่ ซึ่งเป็นการจัดระบบการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต นั้น วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. เป็นวันเริ่มต้น... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 19 August 2010 17:21 Modified: 19 August 2010 17:59 [ Report Abuse ]

(2) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนเก็บตกภาพการแข่งขันทำอาหารจากผักพื้นบ้าน

การแข่งขันทำอาหารจากผักพื้นบ้าน งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ประเภทแกงส้ม แกงเลียง และยำ นอกจากนี้ก็มีการแข่งขันหุงข้าวพื้นเมืองด้วยคณะกรรมการกำลังเขมักเขม้นในการให้คะแนน ส่วนผู้เข้าชมต่างก็รอลุ้นว... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 18 August 2010 17:40 Modified: 18 August 2010 18:36 [ Report Abuse ]

(2) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนกระบวนการทำงาน

เล่าเรื่อง…งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18ตอน กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานของฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต ในวันนัดพบนักศึกษาของฝ่ายฯ ได้เล่าถึงวิธีการทำงานให้น้องๆนักศึกษาทราบ โดยมีหลักในการทำงาน ดังนี้1. ทำงานกันเป็นทีม โดยให้นักศึกษาฟอร์มทีมในก... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 26 July 2010 15:34 Modified: 26 July 2010 16:21 [ Report Abuse ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนนัดพบนักศึกษา

เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18ตอน นัดพบนักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต (1)อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 แล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 สิงหาคม 2553 ช่วงนี้บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติต่างเขมักเขม้นในการเตรียมงานของฝ่า... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 26 July 2010 11:31 Modified: 26 July 2010 16:20 [ Report Abuse ]