นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(4) Big Cleaning Day

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันดีเดย์ของชาวคณะทรัพย์ฯ ในการทำกิจกรรมBig Cleaning Day พื้นที่ทำกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่นอกอาคาร เนื่องด้วยคณะทรัพย์มีพื้นที่นอกอาคารค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงได้แบ่งพื้นที่การทำกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม http://share.psu.ac.th/... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 25 มกราคม 2554 09:38 แก้ไข: 25 มกราคม 2554 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ความสุขอยู่ที่ไหน

ปีใหม่ปีนี้ได้รับของขวัญเป็นหนังสือ ซึ่งนับเป็นของขวัญทางปัญญาที่ได้เพิ่มพูนเพิ่มขึ้นในปีใหม่นี้ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงงานเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านปัญญานันทภิกขุ และหลวงวิจิตรวาทการ “ความสุขที่เราสามารถจะหาได้นั้นอยู่ที่ไหน?” ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 07 มกราคม 2554 09:04 แก้ไข: 07 มกราคม 2554 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เก็บตกรวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์

ในวันรวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 คณะทำงาน KM ได้นำสิ่งที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการเขียนบล็อกของชาวทรัพย์มาถ่ายทอดให้รับรู้กัน ผ่านบันทึก share psu ถึง 3 บันทึก คือ กิจกรรม “รวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์ กิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 18 ธันวาคม 2553 23:19 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2553 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) น้ำท่วม...น้ำใจ

น้ำท่วม…น้ำใจน้ำท่วม วันที่ 1-3 พ.ย. 2553 ชาวหาดใหญ่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักอีกครั้ง ซึ่งหนักกว่าปี 2543 ครั้งนี้น้ำมาเร็วมากและท่วมสูงกว่าปี 2543 ผู้เขียนก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วม บ้านผู้เขียนอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจของชาวหาดใหญ่ คื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2553 16:44 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เลขรหัส13หลักในบัตรประชาชน

ท่านทราบหรือไม่เลขรหัสในบัตรประจำตัวประชาชนหมายถึงอะไร ผู้เขียนก็เคยสงสัยเหมือนกัน แต่ละกลุ่มหมายเลขมีความหมายอย่างไรที่เป็นข้อมูลของตัวเราเอง บังเอิญได้ไปอ่านเจอในนิตยสารคู่สร้างคู่สม จึงขอเอาความหมายของเลขรหัส 13 หลักในบัตรประชาชนมาเล่าสู่กันฟัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 20 กันยายน 2553 08:52 แก้ไข: 20 กันยายน 2553 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 2

เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 2 ตามที่ได้เล่าเรื่อง งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง นักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต ได้เข้าสู่ภาคปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ฝึกการบริหารจัดการ แก้ไข ปัญหา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 20 สิงหาคม 2553 14:48 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2553 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนสู่ภาคปฏิบัติ

สู่ภาคปฏิบัติตอนที่ 1ตามที่ได้เขียนเล่าเรื่อง…งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนกระบวนการทำงาน คลิกที่นี่ ซึ่งเป็นการจัดระบบการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต นั้น วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. เป็นวันเริ่มต้น... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 19 สิงหาคม 2553 17:21 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2553 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนเก็บตกภาพการแข่งขันทำอาหารจากผักพื้นบ้าน

การแข่งขันทำอาหารจากผักพื้นบ้าน งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ประเภทแกงส้ม แกงเลียง และยำ นอกจากนี้ก็มีการแข่งขันหุงข้าวพื้นเมืองด้วยคณะกรรมการกำลังเขมักเขม้นในการให้คะแนน ส่วนผู้เข้าชมต่างก็รอลุ้นว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 18 สิงหาคม 2553 17:40 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2553 18:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนกระบวนการทำงาน

เล่าเรื่อง…งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18ตอน กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานของฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต ในวันนัดพบนักศึกษาของฝ่ายฯ ได้เล่าถึงวิธีการทำงานให้น้องๆนักศึกษาทราบ โดยมีหลักในการทำงาน ดังนี้1. ทำงานกันเป็นทีม โดยให้นักศึกษาฟอร์มทีมในก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2553 15:34 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2553 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 ตอนนัดพบนักศึกษา

เล่าเรื่อง...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18ตอน นัดพบนักศึกษาฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต (1)อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18 แล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 สิงหาคม 2553 ช่วงนี้บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติต่างเขมักเขม้นในการเตรียมงานของฝ่า... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2553 11:31 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2553 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]