นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 32025
ความเห็น: 7

การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ

 

 

การแจ้งการปรับและการสงวนสิทธิการปรับสองคำนี้ ถูกกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 วรรคท้าย ซึ่งมีข้อความสรุปไว้ว่า  เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย  

                                                                                ขั้นตอนการปฏิบัติ
                       1) เมื่อครบกำหนดส่งมอบของหรือส่งมอบงานตามสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง และทางราชการมีสิทธิปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้แล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการ แจ้งการปรับ ในกรณีคู่สัญญาไม่ส่งมอบของหรือส่งมอบงานโดยเร็วไว้ชั้นหนึ่งก่อน
                        2) เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบของหรือส่งมอบงานภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ ให้แจ้งสงวนสิทธิการปรับไว้ เมื่อทำการตรวจรับมอบของหรือรับมอบงานอีกด้วย (ข้อกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 381 วรรคท้าย ซึ่งกำหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าหนี้ยอมชำระหนี้แล้วจะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลารับชำระหนี้”)

โดยสรุปขั้นตอนแรกส่วนราชการต้อง แจ้งการปรับ เมื่อผู้ขายผู้รับจ้างผิดนัดไม่ส่งของที่จัดซื้อหรือไม่ส่งงานที่จัดจ้างภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง และ แจ้งสงวนสิทธิการปรับ เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งของหรือส่งงานเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงอีกขั้นตอนหนึ่ง

ผู้ที่มีอำนาจ แจ้งการปรับ และหรือ แจ้งสงวนสิทธิการปรับ ก็คือหัวหน้าส่วนราชการ

 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สำหรับนักพัสดุมือใหม่ ผู้เขียนขอนำตัวอย่างแจ้งการปรับ แจ้งสงวนสิทธิการปรับ ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ
ตัวอย่างหนังสือสงวนสิทธิการปรับ

 

สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 10:07 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ [IP: 182.93.177.41]
16 กุมภาพันธ์ 2555 08:47
#75182

ขอบคุณพี่วราภรณ์ เป็นอย่างสูงที่นำความรู้มาให้อ่าน แบ่งปัน เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะหนูเป็นบรรณารักษ์ แต่ถูกมอบหมายงานพัสดุ ความรู้ยังไม่เข้าขั้น จึงต้องศึกษาอ่าน ผ่านมาเจอบล็อกพี่ดีมากมาก

Ico48
วรินทร์รดา พรมาลากุล [IP: 110.77.136.219]
06 มีนาคม 2556 10:51
#84954

การแจ้งขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเสร็จแล้ว ในรายงานการตรวจรับที่ส่งให้การเงินต้องทำอบบไหนค่ะ ขอตัวอย่างด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Ico48
ธัญลักษณ์ [IP: 124.121.164.1]
13 มีนาคม 2556 21:46
#85305

อยากทราบอัตราค่าปรับกรณีพนักงานของผู้รับจ้างทำผิดกฏระเบียบของผู้่ว่าจ้างซึ่งได้มีการอบรมแล้วค่ะ

Ico48
sorn [IP: 110.164.86.97]
26 มีนาคม 2556 11:07
#85849

อยากทราบว่า ผู้ขายส่งครุภัณฑ์ภายในกำหนด แต่ทดสอบเครื่องแล้วไม่สามารถเซ็ตได้ตามคุณสมบัติของเครื่องตามใบเสนอราคา ไม่สามารถทำงานได้ กรรมการไม่เซ้นต์ตรวจรับ จึงส่งครุภัณฑ์คืนเพื่อเปลี่ยนกับผู้ขาย จึงทำให้ส่งเครื่องใหม่เกินกำหนดส่งมอบ และบริษัทขอใช้ใบส่งของครังแรกมาวางบิล จะดำเนินการเช่นไร

Ico48
warunee [IP: 125.26.190.33]
08 มิถุนายน 2558 14:23
#103165

สวัสดีค่ะ ถ้ากรณีที่ทางบริษัทส่งหนังสือมาเพื่อขอส่งของล่าช้าไปไม่เกิน 30 วัน

โดยส่งมาก่อนที่จะหมดสัญญา แล้วอีก 10 วัน นำของมาส่งทั้งหมดจะต้องทำยังไงค่ะ ซึ่งเราต้องเข้าไปทำในระบบ eGP

แล้วต้องทำยังไงค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

จากคำถามที่ถามมี2ประเด็น

1. บริษัทแจ้งส่งของล่าช้าจากกำหนดสัญญาแต่เมื่อถึงเวลาสามารถส่งได้ก่อนหมดสัญญา กรณีนี้ไม่ต้องทำอะไร

2. บริษัทแจ้งส่งของของล่าช้าไม่เกิน 30 วัน กรณีนี้จะต้องนำไปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เหตุที่ขอส่งมอบของล่าช้ามาจากอะไร เกิดจากความผิดหรือบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด เมื่อพิจารณาได้แล้วก็ขยายเวลาก็ส่งมอบแก้ไขสัญญา ในระบบ e-GP ให้ไปที่ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันส่งมอบไปจากสัญญาเดิม

Ico48
นิวัฒน์ [IP: 223.207.249.166]
13 พฤษภาคม 2560 14:26
#106013

อยากทราบว่า ถ้ากรณีทาง อบต.ผิดกับบริษัท ทางบริษัทเสียหายที่ลงทุนไปแล้ว ต้องทำหนังสือ ขอแจ้งสงวนสิทธิค่าเสียหายกับทาง อบต.ได้รึป่าวครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ