นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 3082
ความเห็น: 1

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)

 

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)

 

ถาม  วัสดุและครุภัณฑ์ต่างกันอย่างไร

ตอบ   หลักการพิจารณา ต้องศึกษาจากหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยพิจารณาจาก
          1.  ลักษณะสิ่งของและวงเงิน
          2.  สิ่งของคงทนถาวรที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทเป็นครุภัณฑ์ ต่ำกว่าเป็นวัสดุ

ถาม  การจัดหาพัสดุมีกี่ขั้นตอน

ตอบ  การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ 5 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามลำดับอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถดำเนินการสลับขั้นตอนได้  คือ
         1. การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ
         2. การดำเนินการจัดหาพัสดุ
         3. การขออนุมัติ
         4. การทำสัญญา
         5. การตรวจรับ

ถาม  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่สำคัญ คือ
        1. ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด
        2. คัดเลือกสิ่งของที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
        3. พิจารณาเสนอรายที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

 

 

 

 

สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2554 17:41 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2554 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
camera [IP: 192.168.100.112]
10 กุมภาพันธ์ 2554 09:12
#63559

ดีจังเลย ความจำชักจะจาง ๆ ไปแล้ว ได้มาอ่านบันทึกนี้จะได้ชัด ๆๆ ขึ้น ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ