นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 3160
ความเห็น: 0

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)

 

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)

คำถาม  การจัดหาในข้อ 133(1)-(6) กำหนดว่าจะทำข้อตกลงเป็น 
               หนังสือไว้ต่อกันก็ได้หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ  ปกติแล้วส่วนราชการถ้าจะทำสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพัน จะทำ
              ข้อผูกพันต่อกัน ต้องทำสัญญา เมื่อทำสัญญาต้องทำตาม 
              แบบท้ายระเบียบ  ถ้าไม่ทำตามแบบท้ายระเบียบต้องไปขอให้
              สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ตามระเบียบข้อ 132 แต่
              ถ้าปรากฏว่าสัญญาไม่ทำจะทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ 

ข้อตกลงเป็นหนังสือคืออะไร   ข้อตกลงเป็นหนังสือได้แก่  ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง   หนังสือตกลงซื้อ  หนังสือตกลงจ้าง   ข้อตกลงเหล่านี้เป็นหนังสือไม่ใช่ตัวสัญญา

             การจะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดในข้อ133(1)-(6) คือ
(1) ตกลงราคา
(2) ส่งของ/ส่งงานภายใน 5 วันทำการ จะไม่นิยมทำถ้าจำนวนเงินเยอะๆ
(3) กรณีพิเศษ
(4) การซื้อวิธีพิเศษ
(5) การจ้างวิธีพิเศษ
(6) การเช่า

อ้างอิง :  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย.2540.เอกสารทาง
              วิชาการ บันทึกการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ซักซ้อมแนว
              ทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่แก้ไขใหม่” วันที่ 21 มีนาคม
              2540  ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร.หน้า
              56

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (1)


เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)

 

 


 

สร้าง: 11 เมษายน 2554 13:09 แก้ไข: 12 เมษายน 2554 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ