นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 2475
ความเห็น: 0

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5)

 

ถาม     ในการสอบราคา เราจำเป็นต้องส่งประกาศสอบราคาไปยังร้านค้าต่างๆ หรือ
          ไม่  โดยที่หน่วยงานได้มีประกาศทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

ตอบ     ตามระเบียบพัสดุข้อ 41(1) ได้กำหนดไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ
           เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
           ทำงานนั้นโดยตรง  
                  ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีประกาศทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแล้ว ก็ยังมี
           ความจำเป็นที่จะต้องส่งประกาศพร้อมเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย
           หรือรับจ้างโดยตรง

 ถาม      ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ

ตอบ     ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่คู่
           สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่
           อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ
                   ตัวอย่าง คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบวันจันทร์ที่ 1 ดังนั้นคณะ
           กรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการตรวจรับให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5
           ยกเว้นว่าพัสดุชิ้นนั้นต้องมีการทดลองการใช้งานหรือตรวจสอบทางเทคนิค

 

 

 

created: 27 August 2011 16:08 Modified: 27 August 2011 16:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ