นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3391
ความเห็น: 0

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6)

 

ถาม     การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ถูกแต่งตั้งโดยใช้ชื่อและตำแหน่ง
           เช่นนาง ข. ตำแหน่งรองอธิบบดี ปัจจุบันได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นนัก
           วิชาการ...แต่ยังปฏิบัติงานหน่วยงานเดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง 
           ใหม่หรือไม่

ตอบ    การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
              1. แต่งตั้งโดยระบุชื่อ
              2. แต่งตั้งโดยระบุตำแหน่ง
              3. แต่งตั้งโดยระบุชื่อและตำแหน่ง
          กรณีที่หารือหน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าในการแต่งตั้ง นาง ข. เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น หน่วยงานมุ่งหมายที่จะแต่งตั้งโดยระบุชื่อ แต่งตั้งโดยระบุตำแหน่ง หรือแต่งตั้งโดยระบุชื่อและตำแหน่ง หากเป็น 2 กรณีหลังต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน


ถาม     ผู้รับจ้างถึงกำหนดส่งมอบงาน แต่ไมีประธานกรรมการในการตรวจรับ จะส่ง
           มอบงานกับคณะกรรมการก่อนมีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ได้
           หรือไม่

ตอบ     การตรวจรับงานจะต้องมีประธานกรรมการในการตรวจรับทุกครั้ง แต่เมื่อถึง
           กำหนดส่งมอบงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ แต่ยังไม่สามารถรับได้
           จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่


ถาม     หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จำนวน 5 ท่าน กรรมการ 4 
           ท่าน มีความเห็นให้รับงานได้ แต่กรรมการอีก 1 ท่าน มีความเห็นว่าไม่
           สมควรรับงาน หน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ    ให้กรรมการ 1 ท่าน ที่ไม่เห็นด้วยทำความเห็นแย้งไว้ในบันทึกแล้วนำเสนอ
           หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปตาม ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.
           2535 ข้อ 71(7) ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดย
           ทำความเห็นแย้งไว้ให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กันยายน 2554 14:45 แก้ไข: 28 กันยายน 2554 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ