นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 2402
ความเห็น: 0

การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554

มีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2554 ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด

 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)และกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และไม่อาจดำเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุได้ ดังนี้

            1.  อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2554 ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด         

            ทั้งนี้ หากเป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์อุทกภัย หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 เช่นเดิม

             2.  การดำเนินการจัดหาพัสดุ อนุมัติให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินที่มีผู้บริจาคให้ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และส่วนราชการที่มีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้จ่ายเงินได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณ ตามการอนุมัติยกเว้นผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 แล้วแต่กรณี 
             โดยมีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2554 ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด

 ที่มา  :  หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว382  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554

             หนังสือ ที่ กค 0406.3/ว97  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2554 11:19 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2554 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้ำขิง และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ