นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 13768
ความเห็น: 4

ระบบ e-GP คืออะไร

e-GP คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง

 

 

 

ในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อเจอหน้ากันแล้วต่างก็ทักทายว่าทำระบบ e-GP แล้วยัง เนื่องด้วยได้มีหนังสือเวียนมาจากกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นและเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2     ระบบ e-GP ยังไม่เข้าใจเลยคืออะไร แล้วระยะที่ 1 ให้ทำตั้งแต่เมื่อไร  ทำไมต้องมาบังคับทำในระยะที่ 2  นี่จึงเป็นที่มาของบันทึกนี้

             e-GP มาจาก Electronic Government Procurement แปลเป็นภาษาไทย คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Online real time ในระบบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงนงบประมาณได้

             ระบบ e-GP ระยะที่ 1 บังคับใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ GFMIS Web Online 

            ส่วนระยะที่ 2 บังคับใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีซึ่งเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หากไม่มีข้อมูลจากระบบ e-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบGFMIS ไม่ได้

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 ตุลาคม 2555 12:55 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2555 13:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
รักษ์ [IP: 106.0.210.99]
08 มีนาคม 2558 14:22
#102222

E 1524 คืออะไรคะ บันทึกโครงการไม่ได้ ช่วยตอบด้วย

Ico48
ณัฐินี [IP: 203.154.149.228]
28 สิงหาคม 2560 14:52
#107624

ระบบ EGP เริ่มใช้งานตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ แล้วต้องไปลงทะเบียนที่ใหนและทำอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำค่ะ

เข้าเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หัวข้อลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ