นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3298
ความเห็น: 1

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา

 

          วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ก็จะเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ก็ต้องดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ  หลายท่านอาจจะได้รับการมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา แล้วกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่อย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง 

           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่สำคัญ คือ

1. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
         เป็นการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการ  การตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน 3  ด้าน ดังนี้
         1.1  ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร - ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
               กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
               คราวเดียวกัน
         1.2  ความสัมพันธ์ในเชิงทุน - ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือ
               หุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด (หมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่ง
               ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
               หลายรายในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน
         1.3  ความสัมพันธ์ในเชิงไขว้ - มีความสัมพันธ์ไข้วกันระหว่างเชิงบริหาร
                และเชิงทุนต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
                ในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด  (หมายถึง  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกิน
                กว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในกิจการจัดซื้อ
                จัดจ้างคราวเดียวกัน

2. ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ทั้งหมด
               เช่นหลักฐานการเสนอราคา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา สเปค แคตตาล็อก แล้วกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกแผ่น

3. เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย

4.  คัดเลือกสิ่งของที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5. พิจารณารายที่ผ่านการคัดเลือกแล้วและราคาต่ำสุด


กรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะพิจารณาอย่างไร สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-meterial/21539

กรณีที่ไม่พิจารณาราคาต่ำสุดจะทำได้หรือไม่ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-meterial/21524

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2556 12:04 แก้ไข: 29 กันยายน 2556 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
นภาพรรณ สายน้ำเย็น [IP: 113.53.242.57]
30 เมษายน 2558 13:09
#102913

การจัดซื้อวัสดุโครงการย่อย 4 โครงการ วัสดุแต่ละโครงการและแต่ละรายการเป็นวัสดุคนละประเภท และแต่ละโครงการย่อย งบประมาณไม่ถึง 1 แสนบาท รวมเป็นโครงการใหญ่เกิน 1 แสนบาท จะจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการโดยวิธีตกลงราคาได้หรือไม่ โดยจัดซื้อจากร้านค้าที่แตกต่างกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ