นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2180
ความเห็น: 0

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

“ เรารู้ได้อย่างไรว่าผู้มายื่นซองจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ “ ให้ตรวจจากอะไร

 

 

ในบันทึกครั้งที่แล้วที่ได้เก็บมาฝากให้ได้อ่านกัน เป็นเรื่องของกรรมการเปิดซองสอบราคา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญจะต้องดำเนินการประมาณ 5 ขั้นตอน

เมื่อถึงเวลาเปิดซองมีคำถามจากกรรมการเปิดซอง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเปิดซอง “ เรารู้ได้อย่างไรว่าผู้มายื่นซองจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ “ ให้ตรวจจากอะไร

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เข้ายื่นซองมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ตามแนวปฏิบัติของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.  ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในหน้าแรกให้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการของผู้ยื่นซองแต่ละรายซ้ำกันหรือไม่
     ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของผู้ยื่นซองรายอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน

2.  ตรวจสอบจากสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ดูเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนอราคารายอื่นที่มายื่นซองในคราวเดียวกัน
      ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงทุน ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

      เอกสารที่ตรวจสอบทั้งหมดนี้เป็นเอกสารที่ผู้ยื่นซองจะต้องยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ตุลาคม 2556 11:24 แก้ไข: 31 ตุลาคม 2556 11:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ