นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Page Visits: 1468
comment: 0

เชิญประกวดภาพถ่าย บน Facebook สนอ.สัมพันธ์

เชิญประกวดภาพถ่าย บน Facebook สนอ.สัมพันธ์

ชิญประกวดภาพถ่าย บน Facebook  สนอ.สัมพันธ์

โพสต์ภาพถ่ายตัวเองหรือสมาชิกในสำนักงานอธิการบดี

ชิงเงินรางวัลเดือนละ   1,000 บาท

รูปภาพ ที่มีการ กดไลท์  มากที่สุด ในเดือนนั้น ๆ จะได้รับรางวัล

เดือนละครั้งๆ ละ 1,000 บาท

                เงื่อนไข  ผู้โพสต์   เป็น บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี   

โพสต์รูปของตนเอง หรือ สมาชิกในสำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

                คณะกรรมการสร้างความผูกพันองค์กร สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย บน Facebook “ สนอ.สัมพันธ์ “

รูปภาพ ที่มีการ กดไลท์  มากที่สุด  ในเดือนนั้น ๆ จะได้รับรางวัล เดือนละครั้งๆ ละ 1,000 บาท

ตัดสินจากจำนวนผู้กด ไลท์    ภายใน  เที่ยงคืน ของวันสิ้นเดือน 

สิ้นปีคณะกรรมการ จะคัดเลือกหน่วยงานที่บุคลากรได้รับรางวัลในแต่ละเดือนที่ผ่านมามากที่สุด   รับรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สำหรับ เดือนมกราคม 2556  ที่ผ่านมา  ผู้ได้รับรางวัล   คือ คุณสุธาสินี   จันทร์คง กองกลาง 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  มีคุณคมกริช ชนะศรี เป็นประธาน  คุณสุนันทา แก้วเจริญ  เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยตัวแทนกองและหน่วยงานสังกัด สนอ.

สอบถามรายละเอียด  วราภรณ์ ชวพงษ์ งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง โทร.2022-3

  คณะกรรมการสร้างความผูกพันองค์กรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  จัดโครงการประกวดภาพถ่ายบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรสำนักงานอธิการบดีมากยิ่งขึ้นค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): สนอ.สัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2556 16:46 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2556 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.35.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or