นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1725
ความเห็น: 1

ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีกีฬาระหว่างวิทยาเขต สานสัมพันธ์บุคลากร 5 วิทยาเขต เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

 

      

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีกีฬาระหว่างวิทยาเขต สานสัมพันธ์บุคลากร 5 วิทยาเขต เป็นครั้งแรก  ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   โดยมีกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฟุตบอล  ฟุตซอล  ตะกร้อเดี่ยว แชร์บอล  กีฬามหาสนุก  โชว์ลีลาศ   พร้อมทั้งการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล เปตอง กรีฑา และโบว์ลิ่ง เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

            

            จากการที่คณะกรรมการอำนวยการด้านกีฬาบุคลากร ได้กำหนดกรอบนโยบายในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการจัดกิจกรรมกีฬาของบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกวิทยาเขต  โดยมีเป้าหมายในการจัดกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขตและองค์กรภายนอก โดยกำหนดตัวชี้วัด เช่น

 1.บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงร้อยละ  80    

2.ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

3.เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขต 1 ครั้ง ต่อปี

4.เชื่อมความสัมพันธ์องค์กรภายนอก กับชุมชนของวิทยาเขต 1 ครั้ง/1 องค์กร ต่อปี

5.จัดแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากรกับนักศึกษา 1 ครั้ง ต่อปี

6.จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ/หน่วยงาน เน้นความสนุกและสร้างความสัมพันธ์ 1 ครั้ง ต่อปี

7.เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ

            คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย   รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธานกรรมการ   ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   รองประธานกรรมการ  ร่วมด้วย นายคมกริช ชนะศรี ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  นายสิริชัย พลับช่วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตปัตตานี    นายสมหมาย บุญลอย นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   นายสากล โพธิ์เพชร ประธานชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นายสุชาติ บินโต๊ะหีม นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  นายเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 5 วิทยาเขต  ในปีนี้เป็นปีแรก   โดยมอบหมายให้สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันซึ่งได้กำหนดระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหินและสนามกีฬาสุระกุล  

             นายสมหมาย บุญลอย นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  เปิดเผยว่าได้จองที่พักให้กับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และกรรมการ ณ ที่พักสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทุกวิทยาเขตสามารถเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 มีนาคม 2556   โดยจัดที่พักชั้นที่ 4-5 สำหรับนักกีฬาหญิง  และจะจัดเลี้ยงรับรอง ณ ที่พักสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในวันที่  8 มีนาคม 2556  โดยแต่ละวิทยาเขตส่งการแสดงวิทยาเขตละ 1 ชุด

            กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กำหนดแข่งขันในวันที่ 8 มีนาคม 2556 มีดังนี้ 1.ฟุตบอล  โดยรวมนักกีฬาทุกวิทยาเขต แล้วจับฉลากแบ่งเป็น 2 ทีม แข่งขันกัน   2. ฟุตซอล  3. ตะกร้อเดี่ยว  4.แชร์บอล  5.กีฬามหาสนุก 6.โชว์ลีลาศ โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี  

และกีฬาที่จะแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กำหนดแข่งขันในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย 1.ฟุตบอล 2.เปตอง  3. กรีฑา  4.โบว์ลิ่ง

สำหรับกีฬาชนิดอื่นๆ ที่เหลือจะกำหนดคัดตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2556 โดยให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทได้ที่งานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

             

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กีฬา5วิทยาเขต
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2556 10:34 แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2556 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เสียดายจังเลย น้องไอซ์ ที่พี่ไม่ได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ด้วย

เพราะติดภาระกิจสำคัญ อยากเล่นแชร์บอลจัง

...พี่อ้วน...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ