นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2571
ความเห็น: 2

เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษ น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ

เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษ น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายให้เป็นสำนักงานสร้างสุข Happy Work Place โดยการสนับสนุนของ สสส

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรรม  Happy Soul และ Happ Heart จำนวน 3 โครงการ เพื่อสร้างความสุขด้านจิตใจ จากการ"ให้" ประกอบด้วย

            1.วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30 – 14.00 น. เยี่ยมและเลี้ยงเด็กพิเศษผู้พิการทางสมอง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาและทัศนศึกษา หอประวัติและสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา  รถออกจากหน้า สำนักงานอธิการบดี เวลา 9.30 น.

            2.วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 -14.00 น.เยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องตาบอด มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา เลขที่ 76 หมู่ 1 ซอยสาสุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  รถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 11.00 น.

            3.วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. -15.00 น. โครงการเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนชราที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ  ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา   รถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00 น.

            ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง email:hatyai-pr@psu.ac.th หรือ waraporn.c@psu.ac.th โดยคุณวราภรณ์ ชวพงษ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  โทร.2023  เป็นผู้ประสานงาน   ทั้งนี้ กองกลางจัดอาหารกลางวัน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมและ น้องๆ เด็กพิเศษ  เด็ก ตาบอด และผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นการทัศนศึกษา ค่าเข้าชมหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อัตราท่านละ 60 บาท   และค่าโดยสารรถราง อัตราท่านละ 10 บาท)

กำหนดการโครงการเยี่ยมเด็กพิเศษผู้พิการทางสมอง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และทัศนศึกษา หอประวัติ และสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

เวลา  09.30  น.   พร้อมกันที่หน้าสำนักงานอธิการบดี เดินทางด้วยบัส ไปยังโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

เวลา  10.00  น.   ถึงโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

เวลา  10.10  น.  น้องๆ จำนวน 285 คน (อายุ 7-20 ปี )ต้อนรับ และแสดงชุดเมลเล่ย์ 5 นาที โดยเด็กพิเศษ

เวลา  10.20  น.  กิจกรรมเกมส์สันทนาการ กับน้องๆ

เวลา 11.00   น.   ชมน้องร้องเพลง

เวลา 11.15   น.   น้องๆล้างมือเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน  พี่ๆ ช่วยตักอาหารให้น้อง

เวลา 11.45   น.   น้องๆ กล่าวขอบคุณ  ตัวแทนน้อง มอบของที่ระลึก

ภาคบ่าย              ทัศนศึกษา

เวลา 12.10 น     รับประทานอาหารกลางวันที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เวลา 12.30 น.     เข้าชมหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรยากาศแสงสีเสียง เสมือนจริง ย้อนอดีต

                         ทุกช่วงชีวิต พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เช่น สงครามโลก เป็นเวลา 45 นาที

เวลา 13.15 น.     ชมสวนประวัติศาสตร์ ฯ โดยรถราง ของสวนประวัติศาสตร์ ฯ เป็นเวลา 10 นาที       

เวลา 13.30 น.     เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เวลา 14.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมายเหตุ อัตราค่าเข้าชม หอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านละ 60 บาท

                 อัตราค่าชมสวนประวัติศาสตร์ฯ ด้วยรถรางของสวนประวัติพลเอกเปรมฯ ท่านละ 10 บาท

            ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็นผู้พิการทางสมอง ปัจจุบันโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน   จำนวน 285 คน (อายุ 7-20 ปี ) เรียนชั้นอนุบาล – มัธยม โดยเรียนการใช้ชีวิตในสังคมและศิลปะบำบัด

ขอขอบคุณภาพถ่าย โดย คุณอภิญญา บุญญะยูวะ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2556 17:16 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2556 17:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นโครงกที่ดีมากครับ

 

"ใจสั่งมา"

รุ่นพี่ ขอไปเยี่ยมน้องๆ ด้วยคนน่ะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ