นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1591
ความเห็น: 0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยย้ำให้มหาวิทยาลัยสอบตรงพร้อมกันเดือนมกราคม 57 ป้องกันเด็กวิ่งรอกสอบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยย้ำให้มหาวิทยาลัยสอบตรงพร้อมกันเดือนมกราคม 57 ป้องกันเด็กวิ่งรอกสอบ

 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ด้านหลังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.อ.เมื่อ 25 สิงหาคม 2556

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดการประชุม เมื่อ 25 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า   จากปัญหาการวิ่งรอกสอบตรงเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆทั่วประเทศ  "ที่ประชุมจึงได้มีการย้ำเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง มีมติที่ให้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปขอมหาวิทยาลัยทุกแห่งรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอก และลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้มีบางคณะในหลายมหาวิทยาลัยได้เปิดสมัครรับตรง โดยที่ช่วงเวลารับสมัครไม่ตรงตามที่เคยตกลงกันใน ทปอ. และทุกมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนในปีการศึกษาหน้า ในเดือนสิงหาคม 2557  เพื่อรองรับเออีซี " ศ.ดร.สมคิด กล่าว

  

          นอกจากนี้ นายนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยว่า  สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นศูนย์กลางของคลังสมองที่จะพัฒนาบ้านเมือง รัฐบาลคอยโอกาสให้มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ดังนั้นตนขอฝาก  1.การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการวิจัย แต่ที่ผ่านมางบฯวิจัยถูกตัดมาตลอด และปีงบประมาณ 2557 ขอไปประมาณ 1,660 ล้านบาท แต่ได้มาเพียง 650 ล้านบาท ทั้งที่งานวิจัยเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นตนจะของบกลาง ซึ่งมีถึง 2-3 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้เพื่อนำไปใช้งานที่เกิดประโยชน์ประเทศ 2.การส่งเสริมคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิต เพื่อรองรับสมรรถนะตลาดแรงงานในอีก 2 ปีข้างหน้าที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศอาเซียนบวกที่มี 16 ประเทศ โดยขอให้อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาร่วมออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับการทำงาน 3.การส่งเสริมคุณภาพและสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ โดยตนจะผลักดันแผนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ และ 4.ปัญหายาเสพติด ที่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยสอดส่องดูแลด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุม เห็นชอบให้ม.อ.เป็นศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ เพื่อให้มหาวิทยาลัย ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิชาการและการศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เสนอ 3 แนวทางในการแก้ปัญหา คือ1.เน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ 2.สร้างอาชีพ และ3.พัฒนาการศึกษา ซึ่งจะนำมาสู่สันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า ยินดีเป็นแกนกลางประสานงานและวางแผนการทำงานเพื่อดำเนินตามปฎิญญาหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการดำเนินงานตามปฏิญญาหาดใหญ่ยังไม่มีเอกภาพ และไม่มีแผนชัดเจน รวมทั้งอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบฯดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย

และ ปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ที่ผ่านมารัฐบาลเคยจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ประชุม มอบหมายให้  ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี  ไปรวบรวมข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องการครุภัณฑ์ประเภทใดบ้าง ความจำเป็น รวมถึงไปประเมินผลของการใช้ครุภัณฑ์ว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศในด้านบ้าง เพื่อสรุปและเสนอรัฐบาลต่อไป

            ขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณหัทยา พงศ์ทิพย์พนัส งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 สิงหาคม 2556 13:08 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2556 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ