นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1161
ความเห็น: 0

ธนาคาร HSBC มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสภาคใต้ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 7.2 ล้านบาท

ธนาคาร HSBC มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสภาคใต้ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 7.2 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ กับ มร.เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักเรียน-นักศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ให้เป็นคนเก่งและคนดีในสังคม โดยธนาคารเอชเอสบีซีได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนการศึกษาระยะเวลา 3 ปี จำนวนเงินปีละ 2,400,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,200,000 บาท

            โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารเอชเอสบีซี ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ โครงการต้นกล้าฯจะนำเงินบริจาคดังกล่าว ไปจัดสรรให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ถึง 29 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งระยะเวลาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 7 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            จากซ้าย  คุณวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร HSBC  Mr. Chris Murray, Chief Risk Officer HSBC   คุณอัษฎาพร วรรณพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ HSBC   มร.เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HSBC  รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ  ม.สงขลานครินทร์ และผศ.สุพจน์ โกวิทยา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 16:00 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ