นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1161
ความเห็น: 0

ม.อ.มอบสนามกีฬาจากแผ่นยางพาราแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทั้ง5 วิทยาเขต กว่า 2 ล้านบาท

ม.อ.มอบสนามกีฬาจากแผ่นยางพาราแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทั้ง5 วิทยาเขต กว่า 2 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพาราแก่โรงเรียนในท้องถิ่น 5 แห่ง ในทุกวิทยาเขต   ได้แก่โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล  จ.ปัตตานี  โรงเรียนวัดหัวหมากล่าง จ.สุราษฎร์ธานี   โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ จ.ภูเก็ต และโรงเรียนบ้านควนปริง จ.ตรัง รวมงบประมาณ 2,266,000 ล้านบาท และทำการศึกษาวิจัย“การศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา”เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศ และประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง


รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร มอบสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ 275 ตารางเมตร แก่โรงเรียนวัดเขากลอย  หมู่ที่ 8 บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และให้การดูแลเด็กพิเศษร่วมเรียนกับเด็กปกติเพื่อพัฒนาการที่ดี  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศในสภาวการณ์ที่ราคายางพาราลดต่ำลง ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.สุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร เดินได้มอบสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและได้ผลิตแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาสนามฟุตซอล ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการวิจัยแปรรูปน้ำยางสดเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยนำแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาไปติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา”เป็นแนวทางหนึ่งในการนำผลการวิจัยมาขยายเพื่อต่อยอดเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยมีการสร้างสนามอเนกประสงค์จากยางพาราจำนวน 10 สนาม คือ สนามอเนกประสงค์สำหรับการเล่นฟุตซอลหรือกีฬาชนิดอื่นๆภายในพื้นที่ 5 วิทยาเขต  ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี   

นอกจากนี้ได้สร้างสนามอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ 275 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตต่างๆ 5 แห่ง โดยสนามกีฬาในโรงเรียนวัดเขากลอยเป็นสนามแห่งแรกที่ได้ดำเนินการส่งมอบเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นแก่ โรงเรียนบ้านรูสะม หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนวัดหัวหมากล่าง ตำบลหัวหมาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยู่ระหว่างดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต จัดสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนเทศบาล2 บ้านกระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต  ก่อสร้างเสร็จแล้ว และรองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาแก่โรงเรียนเมื่อ 21 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  จัดสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนบ้านควนปริง โรงเรียนบ้านควนปริง หมู่ที่ 6 ถนนกันตัง บ้านควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยู่ระหว่างดำเนินการ

สร้าง: 30 มีนาคม 2559 12:49 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.253.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ