นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1102
ความเห็น: 0

นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อ.ชนะเลิศแข่งขันภาษาจีนระดับประเทศ

นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อ.ชนะเลิศแข่งขันภาษาจีนระดับประเทศ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชนะเลิศการแข่งขันสะพานภาษาสู่ภาษาจีนระดับประเทศครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร  และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

           นายทรงธรรม  แซ่ลี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 16 คน  ในการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนระดับประเทศ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้มีอาจารย์ จาง เฟิ่ง หลง อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้ฝึกซ้อม นอกจากนี้ยังรับการฝึกฝนจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซ้าย นายทรงธรรม แซ่ลี้ ขวา อาจารย์ จาง เฟิ่งหลง

อนึ่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งหลักสูตรที่เรียนในประเทศ 4 ปี สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้ภาษาจีนควบคู่ไป กับการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมจีน โดยจะเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ ในชั้นปีที่ 1 และ2 กับคณาจารย์ชาวไทย และชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และในชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2559 16:18 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2559 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.125.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ