นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1406
ความเห็น: 0

นศ.มอ. ได้รับเลือกเป็นยุวทูต ป.ป.ช.มากที่สุดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

นศ.มอ. ได้รับเลือกเป็นยุวทูต ป.ป.ช.มากที่สุดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)คัดเลือกนักศึกษา 41 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นยุวทูต ป.ป.ช. โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 คน จากคณะนิติศาสตร์ 5 คน และคณะวิทยาการจัดการ 1 คน ได้รับคัดเลือกเป็นสัดส่วนมากที่สุดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

  นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 คน คือ  นางสาวฉัตริกา  สุดคีรี      นางสาวชไมพร  จันทร์เทพ   นางสาวมัทนีญา  รักษ์แดง นางสาวธัญญารัตน์  เพ็ชรรัตน์มุณี  นางสาวอุมาพร  แสมตะฝา และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 1 คน คือ นางสาวประภัสสร สุขขาว

ทั้งนี้ในการคัดเลือกนักศึกษาต้องแนบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะนำตัวเองทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการมีการเสริมสร้างทันศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี อาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง คณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษาไปร่วมการคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)คัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช. เพื่อไปทำหน้าที่สร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา ทำกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในและนอกประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช.(NACC Youth Ambassadors Camp)2016  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม –3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครนายก 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2559 13:45 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2559 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ