นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 945
ความเห็น: 0

บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ.ร่วมงานกับบริษัท CISCO ขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City)

บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมงานกับบริษัท CISCO ขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City)

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกับผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก CISCO  เพื่อร่วมทำงานระดับชาติจากรัฐบาลในนาม ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ในฐานะผู้เชี่ยวชายด้าน Internet of Things (IoTs) ดูแลด้านระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเตือนภัยน้ำท่วม ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำและอากาศ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City Phuket  ให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัว ตามแผนพัฒนาประเทศ  

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า บัณฑิตของคณะกำลังจะเข้าร่วมรับงานการจัดระบบทางสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ  และน้ำท่วม โดยใช้เครือข่ายไร้สายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี Internet of Things ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะในการมีส่วนถ่ายทอดองค์ความรู้นำไปสู่การใช้งานจริง และร่วมผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

โครงการสมาร์ทซิตี้ นำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และจะกลายเป็น Hub ที่สำคัญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

นอกจากนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทีมงานยังได้เสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสงขลาแก่นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว โดยนำแอบพลิเคชั่นใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนภาพเมืองเก่า ลงแผนที่ ผ่านโทรศัพท์มือถือให้น่าสนใจ ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 59 บัณฑิตของเราซึ่งเป็นทีมนักพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ ในนาม บริษัท สปาร์คบิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ประกอบด้วย  นายจิรศักดิ์ นพรัตน์ นายมงคล มโนพิรุฬห์พร นางสาวสุนิสา จุลรัตน์  นายชยิน จงไพบูลย์พัฒนะ และนายธนัญกร พัฒนไตรวัฒน์ โดยมี ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต เป็นที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016 เพื่อนำเสนอระบบการจัดการพลังงานภายในอาคาร (Cisco Energy Management: CEM) ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

สามารถช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และสามารถสรุปเป็นรายงานออกมาเพื่อวางแผนบริหารจัดการพลังงาน สามารถควบคุมการทำงานและจัดการพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ แสดงความสนใจเข้าชมผลงาน

นางสาวสุนิสา จุลรัตน์ หนึ่งในทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เปิดเผยว่า ทีมงานได้รับความเชื่อถือจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก  ให้ดูแลงานการจัดการพลังงานในประเทศไทย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งห้องปฎิบัติการวิจยร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2559 14:17 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2559 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ