นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1073
ความเห็น: 0

ม.อ.เปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

ม.อ.เปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

 

คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ (PSU Cadaveric Surgical Training Center) รองรับการฝึกอบรมในหลายๆสาขา ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติได้ในอนาคต เป็นประโยชน์กับแพทย์ฝึกหัดและแพทย์เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดในผู้ป่วยจริง ทำให้การผ่าตัดในผู้ป่วยจริงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ โดย รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยคณาจารย์จากทั้งสองคณะร่วมเป็นเกียรติ

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ โดยทำการสอนแก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ ในรูปแบบของการจัดโครงการฝึกผ่าตัดโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่น ศัลยแพทย์ ออโธปิดิกส์ ประสาทศัลยศาสตร์ และ หูคอจมูก เป็นต้น  โดยได้มีการร่วมมือกันทางวิชาการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 

ต่อมาจึงมีการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ตั้งแต่เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. 2558   จึงเกิดเป็นศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ขึ้น  ภาระกิจของศูนย์ฝึกผ่าตัดนี้  จะเกี่ยวข้องกับการจัดอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ  โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ในฝึกพัฒนาทักษะการผ่าตัด  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับแพทย์ อันจะนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ขณะเดียวกัน จากความร่วมมือดังกล่าว ยังรวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยด้านการรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เช่น ศพนิ่ม (Soft cadaver)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ต่อการเรียนการสอนในวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องฟอร์มาลิน และช่วยให้การฝึกผ่าตัดของแพทย์เฉพาะทางมีความทันสมัย เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วิทยาการทางด้านการแพทย์ในการรักษาด้วยการผ่าตัดได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยมีการทำหัตถการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัด หรือเครื่องมือพิเศษต่างๆ แต่การฝึกการผ่าตัดให้เกิดความชำนาญจำเป็นจะต้องมีการฝึกผ่าตัดในร่างกายคนจริง ดังนั้นการได้ฝึกผ่าตัดโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์ได้มีการฝึกทักษะพื้นฐาน ฝึกทักษะทางด้านหัตถการใหม่ๆ หรือฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยผ่าตัด เพิ่มโอกาสในการฝึกซ้อมด้วยหัตถการทางการแพทย์ภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความชำนาญในการผ่าตัดก่อนที่จะไปรักษาผู้ป่วยจริง ทำให้การรักษาผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2559 10:43 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2559 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ