นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1147
ความเห็น: 0

มองอสังหาริมทรัพย์สงขลาครึ่งปีหลัง2559

มองอสังหาริมทรัพย์สงขลาครึ่งปีหลัง2559

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา ปี2556-2558 ลดลงตามลำดับ   บ้านขายได้น้อยลง  ราคาบ้านเฉลี่ยสูงขึ้น  จากราคายางลดลง  นักท่องเที่ยวใช้จ่ายระมัดระวัง   บ้านในอำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา  หนึ่งในสี่อยู่ในโซนบ้านพรุ   บ้านที่อยู่ในความนิยมคือ บ้านเดี่ยวระดับราคา 4-5 ล้านบาท 

จากการสัมมนา ปักธง สงขลา เมืองน่าลงทุน และรายงานภาวะอสังหาริมทรัพย์สงขลา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องราชาวดี  โรงแรมบุรีศรีภูบูติก โฮเต็ล  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา  โดยมี  ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเปิด

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผุ้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สงขลารณรงค์ ด้วยกิจกรรม สงขลามหาสุนก สุขทั้งปีที่สงขลา เที่ยวได้ 365 วัน  ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศมาเยือนสงขลา  8 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา 57,000 ล้านบาท  จากการดำเนินโครงการ “สงขลามหาสนุก” คาดว่า ในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว 5% และเป้ารายได้ประมาณ 65,000 ล้านบาท

ในอนาคตสงขลาจะมีรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า จากหาดใหญ่ คลองแงะ ปาดังเบเซาร์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร จะเริ่มก่อสร้างปี 2560  รองรับผู้โดยสาร 3.5 ล้านคนต่อปี   ขนส่งสินค้าได้ 1.5 ล้านตันต่อปี จะมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่ถึงสะเดา มูลค่า 32,000 ล้านบาท 

หากลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ปาดังเบซาร์ ซึ่งกำหนดเขตพื้นที่ไว้ถึง 3.5 แสนไร่ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งในภาษีนิติบุคคลและอื่นๆ

รวมทั้ง สงขลากำลังทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่  เพื่อสนับสนุนพืชผล  และสมุนไพร หลายชนิด กำลังเจรจากับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กับสถาบันระบบสุขภาพภาคใต้เรื่องสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนสงขลาเป็นเมืองน่าลงทุน

ดร.โสภณ พรชคชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด    กล่าวถึงที่อสังหาริมทรัพย์ใน จ.สงขลา  มีจำนวนโครงการที่ก่อสร้างลดลง และมูลค่าโครงการ   ขายได้ ลดลง และราคาบ้านสูงขึ้น  บ้านในหาดใหญ่ อยู่ในโซนบ้านพรุ จำนวน 25 %    ย่านสถานบิน และ ควนลัง     จำนวน   19  %   ถนนปุณกัณณ์   11%   และย่านอื่นๆ

ปี 2556 มีการเปิดตัวบ้านจำนวน 52 โครงการ      มูลค่า 11,402  ล้านบาท    จำนวน 4,451 หน่วย  ขายได้ 2,858 หน่วย   หรือ 64%  ราคาเฉลี่ยบ้าน  2.562  ล้านบาท

ปี 2557 มีการเปิดตัวบ้านจำนวน 33 โครงการ มูลค่า 4,001 ล้านบาท  จำนวน 1,166 หน่วย ขายได้ 556 หน่วย หรือ   48 %   ราคาบ้านเฉลี่ย  3.431 ล้านบาท 

ปี 2558 มีการเปิดตัวบ้านจำนวน 16 โครงการ  มูลค่า 2,247 ล้านบาท    จำนวน  632 หน่วย ขายได้  38 % ราคาบ้านเฉลี่ย 3.555 ล้านบาท

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์สงขลา ชะลอตัวใน 2 ปี ที่ผ่านมา  ความต้องการบ้านยังมีอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่การซื้อชะลอตัว   เวลาขายบ้านได้  ขายได้แล้วอย่าต้องดูว่าผ่านสถาบันการเงินหรือไม่   ซึ่งจะผ่านการอนุมัติสินเชื่อเพียง  1 ใน4   ดังนั้นถ้าหากว่า ผ่านสถาบันการเงิน  ผู้ซื้อต่อรองราคามาเท่าไหร่ ก็ขาย  ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรอง   เพราะผู้ประกอบการต้องการเงินทุน ไปเตรียมทำโครงการใหม่ในปีหน้า   ไม่มีโครงการไหนปรับราคาสูงขึ้น      บ้านที่ขายได้คือบ้านเดี่ยว ระดับราคา 4-5 ล้านบาท   ส่วนใหญ่เป็นบ้านย่านสนามบิน  การขึ้นโครงการใหม่ต้องระมัดระวัง     บ้านสร้างเสร็จ  มีการรับโอนแค่ไหน อยู่ที่สถาบันการเงินจะผ่านหรือไม่  ส่วนใหญ่ขายไม่หมดมี เหลือ 5-10 %  

นางอุษณีย์  ปรีชม ผู้ชำนาญการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่ารายได้คนสงขลา สูงกว่ารายได้เฉลี่ยคนทั่วประเทศ  เรามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามามาก แต่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายระมัดระวังมากขึ้น จากค่าเงินมาเลเซียที่ตกลง  มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 12 % เป็นอุตสาหกรรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา การขยายตัวด้านการก่อสร้างอยู่ในทิศทางที่ดี มี การขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนด้านนี้

นายวิจิตต์ นิมิตวานิช   นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคม   กล่าวว่า   ยุทธศาสตร์ ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกปากบารา  ยังมีความคืบหน้า  เพื่อส่งเสริมด้านการขนส่งของจังหวัดสงขลา  รวมทั้งรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเชื่อมไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  จะส่งเสริมเมืองสงขลา ให้เป็นเมืองน่าลงทุน

นายวสันต์ คงจันทร์  กรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  กล่าวว่า ควรสร้างบ้านตามยุคสมัย เช่นมีการสร้างบ้านหลังสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด  บางโครงการสร้างบ้าน 300 ยูนิต   บ้านชั้นล่างมีที่นอนของผุ้สูงอายุ  มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรม มีแพทย์ พยาบาล ป่วยขึ้นมาก็กดกริ่งเรียก รถพยาบาลมารับภายใน  2 นาที  เป็นบ้านที่ขายดี ขายให้ลูกอายุราว 40 ปี ซื้อให้พ่อแม่อยู่   บ้านจะมีราคา 2-3 ล้านบาท ดังนั้นคอนโดมิเนียม   ราคา ล้านกว่าบาท ก็จะขายได้ในที่สุด สำหรับผู้มีรายได้ ที่เดือนละ  หมื่นกว่าบาท จนถึง สองหมื่นบาท ที่มีกำลังซื้อระดับนี้  ราคายางปีที่แล้ว  3 กิโลกรัม 100 บาท  ปีนี้ กิโลกรัมละ 50-60 บาท  ก็เป็นสัญญานที่ดีขึ้นว่ากำลังซื้อจะสูงขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2559 09:29 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2559 09:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ