นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 995
comment: 0

ม.อ.ร่วมนักวิชาการจากเยอรมัน และอีกหลายชาติ สัมมนาการปัญหาจัดการขยะ

ม.อ.ร่วมนักวิชาการจากเยอรมัน และอีกหลายชาติ สัมมนาการปัญหาจัดการขยะ

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนักวิชาการเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยเทียร์สัมมนาปัญหาการจัดการขยะ โดยมีนักวิชาการ จำนวน  15 คน จาก คาซัคสถาน  ปากีสถาน ไทย ไอซ์แลนด์ และเนปาล ร่วมสัมมนา และวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทียร์ ประเทศเยอรมนี จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559 มีการบรรยาย และดูงานทัศนศึกษา ไปดูงานหลุมฝังกลบขยะ และโรงเผาขยะ และ โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  โดย ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักด์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสัมมนา

ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลไทยหยิบยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้ว หาดใหญ่และสงขลา มีปัญหาเรื่องขยะชุมชนเข้าขั้นวิกฤติมาหลายสิบปีแล้ว ปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หลุมฝังกลบขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการขยะที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาเรื่องขยะจึงยังคงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเมืองใหญ่ทุกแห่ง ทั่วประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขจัดการได้หมดสิ้น

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของบ้านเราได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อจัดการและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและต้นแบบจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะอย่างเช่นประเทศเยอรมันนี

โครงการซัมเมอร์ สคูล จัดโดย ดร.ภัทราภรณ์ พิมลไทย ศิษย์เก่าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทียร์ ประเทศเยอรมันนี  ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการศึกษาและการวิจัย (BMBF) และองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษา (DAAD) แห่งประเทศเยอรมัน จัดโครงการ ''Summer School ภายใต้หัวข้อ การจัดการขยะและน้ำเสียอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559 เป็นเวลา 10 วัน ครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักด์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.ภัทราภรณ์ พิมลไทย เปิดเผยว่าการสัมมนาครั้งนี้ มีการพูดคุยและ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะและน้ำเสีย ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และงานวิจัยได้  สามารถสร้างแนวคิดที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาคนรอบข้าง ซึ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้รับความรู้ และเรียนรู้วิธีการเรียนการสอน จากระบบการศึกษา ของ ประเทศเยอรมันนี ที่มีชื่อเสียงในด้านการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังเน้นภาคปฏิบัติ และให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฎิบัติจริง เห็นปัญหาจริง เรามีการปฏิบัติการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติและทัศนศึกษา  ไปดูงานหลุมฝังกลบขยะ และโรงเผาขยะ และ โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ้าบ้านเมืองสะอาด จะมีแต่ผลดี ตามมา มากมาย โดยมีนักวิชาการ จำนวน  15 คน จาก คาซัคสถาน  ปากีสถาน ไทย ไอซ์แลนด์ และเนปาล ร่วมสัมมนา และวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทียร์ ประเทศเยอรมนี จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559 เป็นเวลา 10 วัน  มีการบรรยาย และดูงานทัศนศึกษา ไปดูงานหลุมฝังกลบขยะ และโรงเผาขยะ และ   โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2559 11:49 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2559 13:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.202.194
Message:  
Load Editor
   
Cancel or