นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1499
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาภาคเหนือที่มาเรียนสงขลานครินทร์

ม.อ.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาภาคเหนือที่มาเรียนสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.จัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่จากภาคเหนือ ในกิจกรรม “ยินดียิ่งแล้ว น้องแก้วมาเฮียน”เพื่อต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้ความอบอุ่นแก่รุ่นน้อง และแสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวเหนือให้แก่ผู้สนใจ ทั้งการแสดง และอาหารพื้นบ้าน  “ฝากบอกคนทางเหนือที่คิดว่า คนใต้ดุ คนใต้ใจดำ บอกเลยว่าคุณคิดผิด คนที่นี้น่าฮักหนัดๆเลย”

 

          นายอนุรุต บุญทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานชมรมล้านนา ซึ่งเป็นชมรมที่นักศึกษาจากภาคเหนือรวมตัวทำกิจกรรม กล่าวว่า ด้วยความเป็นเด็กต่างถิ่น จากเหนือสุดสู่เมืองใต้ ต้องปรับตัว  แต่การได้พบเจอ อู้กับคนบ้านเดียวกัน หัวอกเดียวกัน มันทำให้มีความสุขเหมือนได้กลับบ้าน เราจึงรวมกลุ่มกัน ชื่อว่า ล้านนา สงขลานครินทร์ และจัดกิจกรรม “ยินดียิ่งแล้ว น้องแก้วมาเฮียน”เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. เรามีสมาชิกครบ 4 ชั้นปี รวมประมาณ 100 คน หวังว่า กลุ่มชาวดอยของเรา จะสร้างสีสัน สร้างความเป็นพหุวัฒนธรรมให้แก่ดินแดนหลากรส แห่งนี้ ไม่มากก็น้อย ถ้าผมเป็นคนใต้ไปเรียนภาคเหนือก็จะทำกิจกรรมแบบนี้“ฝากบอกคนทางเหนือที่คิดว่าว่า คนใต้ดุ คนใต้ใจดำ บอกเลยว่าคุณคิดผิด คนที่นี้น่าฮักหนัดๆเลย”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีระบบการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการศึกษา ทำให้มีนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในเรื่องของความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมพหุวัฒนธรรมมีการเปิดกว้างให้กับทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนานั้นๆ

            ในทุกๆปีจะมีนักศึกษาใหม่จากภาคต่างๆเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มีความรวมตัวของนักศึกษา  โดยนักศึกษาจากภาคเหนือ ในนาม ชมรมล้านนาสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรับขวัญน้องจากภาคเหนือที่ได้เข้ามาศึกษาในมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเผยแพร่วัฒนธรรมธรรมภาคเหนือหรือล้านนา มีนายอนิรุต บุญทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานกลุ่ม  นานฐนนพัฒน์ ภูธิวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ยินดียิ่งแล้ว น้องแก้วมาเฮียน” นายสุรพงศ์  เพ็ชรทิพย์ จากกองกิจการนักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือจากรุ่นพี่   ศิลปะการแสดง กลองสะบัดชัย ดนตรีพื้นเมือง รับประทานอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมอู้จ๋าภาษาคำเมือง โดย ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2559 10:13 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2559 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ