นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1084
ความเห็น: 0

เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง

เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ 


รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก  ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง เป็นพื้นที่นำร่องเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งต่อไปก็ใช้รูปแบบนี้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางปีงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการ SME เข้าร่วม 5 กิจการ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ยางพารา 5 กลุ่ม ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยกลุ่ม SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนิวซีซัน

        นายสุรชัย กลางพระเตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้ดำเนินการโครงการ “การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2560”  เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 จนปัจจุบัน ผลการดำเนินงานก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ รองเท้าแตะเพื่อสุขภาพจากยางพารา ผลิตโดยบริษัท รับเบอร์อินโนเทค จำกัด นอกจากนั้นในโครงการได้ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทางด้านการเพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย รวมถึงการเพิ่มยอดขาย

สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นทางออกพอที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรวมไปถึงผู้ประกอบการด้านยางพาราได้ นั่นก็คือการแปรรูป จากที่เคยขายเป็นยางแผ่นดิบ นำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา และจะต้องคิดต่อ คือ จะกระตุ้นอย่างไรให้เกิดการซื้อ เกิดการใช้ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา การปลุกกระแสให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา แน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ คือ รายได้จากการแปรรูปจะตกถึงมือเกษตรกร อีกทั้งยังส่งผลดีในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มการจ้างงาน  

ผู้ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ จำนวน 10 ราย ในครั้งนี้

กลุ่ม SME ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโดนพัฒนา จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูล จำกัด  สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด  สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด บริษัทฉลองอุตสาหกรรม จำกัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด  กลุ่มเกษตรบ้านหนองราโพเท็กซ์ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราด่านประกอบ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2560 20:38 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2560 20:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.62
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ