นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 922
ความเห็น: 0

2-3 กันยายน 60 เชิญร่วมกิจกรรม วันมหิดลและวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ และบริการด้านสุขภาพ ณ ลานโปรโมชั้น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ และบริการด้านสุขภาพ  ณ ลานโปรโมชั้น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่   ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560  รวมทั้ง นิทรรศการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

          ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ด้วยความร่วมร่วมใจของคณะที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก และระลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้แก่  ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข  คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  ฯลฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา และบุคลากร ดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน

วันที่ 2 กันยายน 2560 กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  ทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย นวดเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมรับปรึกษาปัญหาสัตว์  เทคนิคการแพทย์วิชาการ : การแสดงนิทรรศการแสดงภาพตัวอย่างของเซลล์เม็ดเลือด แบคทีเรีย เชื้อรา และไข่และตัวพยาธิ  รับบริจาคโลหิตตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ให้ความรู้ทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปาก

          วันที่ 3 กันยายน 2560 กิจกรรมของคณะการแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมสอน การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cadiopulmonaryresuscitation : CPR)   ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ให้คำปรึกษาด้านยา  ขั้นตอนการผลิตยาดมสมุนไพร  ให้บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน

          กำหนดการจัดงาน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 50 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ ลานโปรโมชั้น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่          

วันที่ 2 กันยายน 2560  

เวลา 11.30 น.   พิธีเปิด

          คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน

          อธิการบดีกล่าวเปิด

 เวลา  10.30-21.00 น.  ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ

คณะพยาบาลศาสตร์

-         นวดเพื่อสุขภาพ

-         แจกน้ำสมุนไพร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-         กิจกรรมรับปรึกษาปัญหาสัตว์

คณะเทคนิคการแพทย์

-         เทคนิคการแพทย์วิชาการ : การแสดงนิทรรศการแสดงภาพตัวอย่างของเซลล์เม็ดเลือด แบคทีเรีย เชื้อรา และไข่และตัวพยาธิ

-         รับบริจาคโลหิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

-         ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยอาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์

-         ให้ความรู้ทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปาก

วันที่ 3 กันยายน 2560  

10.30 น. - 21.00 น.    

คณะแพทยศาสตร์

-         กิจกรรมสอน การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cadiopulmonaryresuscitation : CPR)

คณะเภสัชศาสตร์

-         ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

-         สาธิตขั้นตอนการผลิตยาดมสมุนไพร

คณะการแพทย์แผนไทย

-         ให้บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

-         การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2560 17:24 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2560 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ