นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1408
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์พร้อมสนับสนุนนักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ม.สงขลานครินทร์พร้อมสนับสนุนนักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการกีฬาในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาอย่างเต็มที่

            นายนิสมาน มะสีละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันฮอกกี้ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย   โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้การสนับสนุนเต็มที่

หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปีเดือน มิถุนายน 2558 นายนิสมาน มะสีละ เปิดเผยว่า “หลังจากกลับจากซีเกมส์ที่สิงคโปร์ ซึ่งได้ลำดับที่ 4 ก็พยายามดูแลตัวเองมาโดยตลอด โดยพยายามฝึกฝนทักษะกีฬาให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีการฝึกซ้อม และต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทำให้มีเวลาเรียนน้อย จึงต้องพยายามตั้งใจเรียนและทบทวนตำราเรียนให้มากกว่าคนอื่น เพื่อไม่ให้ผลการเรียนตกต่ำ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดี ที่โค้ชทีมชาติมาดูฟอร์มการเล่นของตน และคัดตัวไปฝึกซ้อม และจากการฝึกซ้อมอย่างหนักต่อเนื่องก็ติดอันดับ 1 ใน 18 คน และได้ไปคัดตัวที่ประเทศโอมาน โดยมีเงื่อนไขว่าทีมเราต้องได้ 1 ใน 5 จาก 9 ประเทศ จึงจะได้ ไปเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งผลการแข่งขันเราได้ที่ 4  นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่ประเภทกีฬาฮอกกี้ของประเทศไทยมีโอกาสเข้าแข่งขันไปแข่งขันในเอเชี่ยนเกม

สำหรับการเตรียมตัวไปแข่งขันในเอเชี่ยนเกมส์ นายนิสมาน  แจ้งว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 จะต้องเก็บตัวที่ประเทศไทย หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2561 จะต้องไปฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลี และหลังจากกลับมาไทยแล้ว ก็จะเดินทางไปฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561  ณ กรุงจากจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย”

            นายนิสมาน มะสีละ นักศึกษาชั้นปีที่4 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยได้เข้ารับโอวาทจาก รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในโอกาสที่จะเดินทางไปเก็บตัวและฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า  ประเทศอินโดนีเซีย

            ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีได้ให้ทัศนะ ต่อการมีนักศึกษาเป็นนักกีฬาทีมชาติว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการการส่งเสริมและสนับสนุน

โดยแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ซึ่งมีเวลาเรียนน้อยกว่าคนอื่น เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหา ส่งเสริมนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยต้องร่วมกันคิด แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มนี้ที่จะต้องแตกต่างจากคนอื่น อาจจัดเวลาให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับการสอนเสริมพิเศษ  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มหาวิทยาลัยจะต้องหาข้อสรุป เป็นการขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการกีฬา

            ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง โค้ชกีฬาฮอกกี้ จากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงความเป็นมาของกีฬาฮอกกี้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38  เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2553  ก็ได้รับการประสานจากสมาคมกีฬาฮอกกี้ ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งนักกีฬาฮอกกี้เข้าร่วมการแข่งขัน ในฐานะที่เป็นครูทางพลศึกษาเราต้องดูแลนักศึกษาของเราให้มีความชำนาญในวิชาชีพ นั่นคือการเป็นนักกีฬา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมเขาให้มีความชำนาญในทักษะวิชาชีพ และประจวบกับตนเองเป็นนักกีฬาฮอกกี้มาก่อนจึงได้ตั้งทีมฮอกกี้ขึ้นมา 

และเป็นช่วงเวลาที่ภาควิชาพลศึกษาได้รับการช่วยเหลือจากคุณเอกสิทธิ์ ปิยะประเสริฐศรี อดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติมาช่วยฝึกสอนนักศึกษาของเรา และต่อมาก็ได้รับการประสานจากคุณนิรุตต์ โว๊ะนิเน็ง อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชฮอกกี้ของจังหวัดนราธิวาส และเป็นผู้ฝึกสอนคนแรกของนายนิสมาน มะสีละ ก็มาช่วยสอนเทคนิคให้กับทีมกีฬาฮอกกี้ของวิทยาเขตปัตตานี  และยังได้เปิดรับนักศึกษาโควต้าพิเศษที่มีทักษะการกีฬาเป็นรุ่นแรก

สำหรับประวัติ และผลงาน นายนิสมาน มะสีละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18

- ปี 2554 เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ตําบลซากอ อําเภอศรีสาคร จังหวัด 

  นราธิวาส ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

- ปี 2555 เมื่อเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนตัวแทน

  ประเทศไทยไปศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอล ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

- วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35

   มะขามหวานเกมส์   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเหรียญทองแดง

- เดือนมิถุนายน ปี 2557 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮ็อกกี้ ในการแข่งขันปรีซีเกมส์ ที่ประเทศพม่า ได้รับเหรียญเงิน

- ปี 2557 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮ็อกกี้ Asian Cup. Indoor  ที่จังหวัดสระบุรี

- ปี 2557 เข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

  ปัตตานี

- วันที่ 9 -19 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮ็อกกี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43

  นครราชสีมาเกมส์   ได้รับเหรียญทองแดง

- วันที่ 15-24 มกราคม  2558  เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  ณ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  เป็นผู้ยิงประตู  ทำให้ชนะทีมเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพ 

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม

- วันที่ 5- 16 มิถุนายน 2558  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์

- วันที่ 22-31 มกราคม 2561   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 ราชมงคลเกมส์

  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธีญบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- วันที่ 6-18 มีนาคม 2561 ผ่านการคัดเลือกเพื่อข้าสู่การเข่งขันรอบสุดท้ายในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์

  ครั้งที่ 18 ณ ประเทศโอมาน

- วันที่ 18 สิงหาคม- 2 กันยายน พ.ศ.2561  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 April 2018 16:17 Modified: 23 April 2018 17:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ