นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1046
ความเห็น: 0

ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร

ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ และ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์   นักวิจัยสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนักศึกษาปริญญาเอก  ประกอบด้วย Miss Patricia Blair Goh และนายสุเทพ เจือละออง และMr.S.M.Oasiqul Azad   นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกันเปิดเผยผลจากการศึกษา การปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติก   (เศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร) ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่จับได้บริเวณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พบว่าจากตัวอย่างปลาทะเลที่วางจำหน่ายทั้งสิ้น 165 ตัวอย่าง (24 ชนิด) พบว่ามี ไมโครพลาสติก    อยู่ในกระเพาะ และลำไส้ปลาประมาณ 110 ตัว (67%) และตัวอย่างปลาหมึกกล้วยในบริเวณดังกล่าว 100 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยปลาหมึกขนาดใหญ่ 50 ตัวอย่าง พบ ไมโครพลาสติก    32 ตัว (64%) และปลาหมึกขนาดกลาง 50 ตัวอย่าง พบ ไมโครพลาสติก    41 ตัว (82%) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงสู่อ่าวไทยนั้นได้ปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  ปัญหานี้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของโลกในการทิ้งขยะลงสู่ทะเล รองจากประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเวียดนาม (www.thansettakij.com/wp-content/uploads)  และ 5 ประเทศในเอเชียที่กล่าวนี้ได้ทิ้งขยะพลาสติก ปริมาณ 60% ของปริมาณขยะ พลาสติกทั้งหมดทั่วโลกที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล นอกจากนี้ทาง Global watch ได้รายงานข่าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าชาวประมงจังหวัดชุมพรได้พบเห็นแพขยะขนาดใหญ่มากที่ความยาวต่อเนื่องกันประมาณ 10 ก.ม. และกว้าง 2 ก.ม. ลอยอยู่ในบริเวณอ่าวไทย และแพขยะนั้นเป็นขยะ พลาสติก    แทบทั้งสิ้น ซึ่งขยะ พลาสติก    เหล่านั้นเป็นขยะ พลาสติก    บนบก และถูกพัดพาจากบกลงสู่ทะเลจากขบวนการน้ำท่วม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานพบปลาวาฬครีบสั้นเกยตื้น และมีอาการป่วยที่คลองนาทับ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561เพราะได้กินถุงพลาสติกหนักประมาณทั้งสิ้น 8 ก.ก. หรือจำนวน 80 ถุง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าพบเต่าทะเลกินพลาสติก แล้วตายไปแล้วประมาณร่วม100ตัว  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

            ขยะ พลาสติก    จำนวนมากที่พบอยู่ในอ่าวไทยข้างต้นนี้ เมื่อถูกแสงแดด ออกซิเจน และคลื่นจากกระแสน้ำทะเลจะผุพังและแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 5 ม.ม. ที่ถูกเรียกว่า ไมโครพลาสติก    ดังนั้นถุงพลาสติกหรือแก้วพลาสติก 1 ชิ้น เมื่อถูกทิ้งลงสู่ทะเลเมื่อเวลาผ่านไปจะผุพัง แตกหัก สลายตัวกลายเป็น ไมโครพลาสติก    จำนวนหลายพันชิ้น และสามารถล่องลอยไปทั่วโลกตั้งแต่ผิวน้ำจนถึงใต้ท้องทะเล และเนื่องจากมันมีขนาดเล็ก และมีสีสรรใกล้เคียงกับแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ จึงทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆในทะเลกินมันเข้าไป และสะสมอยู่ในตัวมัน และปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหารในที่สุด ซึ่งเมื่อมนุษย์บริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อน ไมโครพลาสติก    เหล่านี้เข้าไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย หรือเป็นสารก่อมะเร็งของมนุษย์ได้ เนื่องจากความเป็นพิษของสารเคมีที่เติมเข้าไป (additive)ในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้สีและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พลาสติก    นั้นตรงกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ขยะ ไมโครพลาสติก    ในทะเลเหล่านี้ต้องใช้เวลานานนับ 400-500 ปี จึงสามารถย่อยสลายตัวได้ทั้งหมด จึงเป็นผลให้ปริมาณขยะ ไมโครพลาสติก    ในทะเลนับวันจะมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจากปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั่วโลก ปีละ 8 ล้านตัน/ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 (อาบาน มาร์เคอร์ คาบราจี ผู้อำนวยการองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)) โดย 80% ของขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลเป็นขยะ พลาสติก  

            จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน โดยทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยต้องเริ่มแก้ปัญหา   เช่น เปลี่ยนจากการใช้แก้วพลาสติกมาเป็นแก้วกระดาษ เปลี่ยนจากการใช้โฟมบรรจุอาหารมาใช้ใบตองและกระดาษไข หรือโฟมชานอ้อย การกำจัดขยะ พลาสติก  อย่างถูกต้อง เช่น การนำขยะ พลาสติกกลับมาใช้ใหม่

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กรกฎาคม 2561 14:50 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2561 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ