นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1387
ความเห็น: 0

สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เกือบ 100 คน เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เกือบ 60 คน เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

คณะสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าร่วม “โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์”โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรรวมประมาณ 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับ (PSU Network) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลายให้ประชาคมรู้จัก และเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสงขลานครินทร์ รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนผู้ทำหน้าที่สะท้อนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้สังคมได้รับทราบ โดยวันแรกคือวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม ณ วิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของคณะ และผลงานของชุมชนที่มีความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ในนามกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ซึ่งได้รับรางวัล  "บุคคลต้นแบบแห่งปี"  กิจกรรมการจัดการกองทุนสวัสดิการการจัดการศพสำหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเกษตรกรในการนำความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการ Coaching โรงงานอุตสาหกรรมยาง โครงการสืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การผลิตสื่อและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน  นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย  พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ ผลงานจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ อ.ระแง จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย และผลงานผ้าลีมาบาติก เป็นต้น

หลังจากนั้นได้นำคณะไปเยือนสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมพิพิธภัณฑ์ 3 วัฒนธรรม ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นภาพวาดแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่วาดได้เสมือนภาพจริง แล้วเยี่ยมชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และย้อนรอยเส้นทางชุมชนจีนหัวตลาดกือดาจีนอ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ชมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตามลำดับ.

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2561 16:58 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2561 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ