นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 814
ความเห็น: 0

อธิการบดี ม.อ. พร้อมรับนักศึกษาใหม่ ย้ำดูแลทั้งวิชาการและความเป็นอยู่

อธิการบดี ม.อ. พร้อมรับนักศึกษาใหม่ ย้ำดูแลทั้งวิชาการและความเป็นอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสการเตรียมการเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ ว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับการดูแลนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้มีความสุขในการศึกษา และการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ทั้ง 5 วิทยาเขต เช่น สถานที่เรียน สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย สนามกีฬามาตรฐาน สระว่ายน้ำ การบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลนักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบาย จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน และยังมีหอพักนักศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่มีการติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และการพยายามรักษาสภาพแวดล้อมในวิทยาเขต เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ ทั้งจากภาคใต้ และภาคอื่น ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม และการนับถือศาสนา มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย และมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตลอดทั้งปี เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา บันเทิง กีฬา และศิลปวัฒนธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนา และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วง ระยะเวลา 4 ปี เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถยืนหยัด และก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และยึดหลักการสานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในด้านการศึกษา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างแบบการเรียนรู้ใหม่” โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโลกดิจิตัล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสาระสำคัญ กระบวนการเรียนรู้ได้เอง มีการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียน มาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ผสมผสานการทำงานจริง ในลักษณะเรียนไปสร้างอาชีพทำงานไป และจัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานะการณ์จริง โดยเฉพาะการจัดให้มีสหกิจในทุกหลักสูตร ซึ่งให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิด ในการร่วมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจ มีผลการเรียนดี แต่ขาดความพร้อมทางการเงิน เช่น ทุนการศึกษาจากรัฐบาล หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนจากกองทุนต่างๆทั้งจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดความช่วยเหลือให้ตามความเหมาะสม เช่น การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ การได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนทำงานแลกเปลี่ยน เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาใหม่ทุกคน สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นคนดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม สมกับเป็นลูกสงขลานครินทร์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2561 18:56 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2561 18:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ