นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 610
ความเห็น: 0

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ. ลงนามพัฒนาโอทอป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนานามสัญญาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของแตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า    เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561            

            นายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ อธิการบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงนามสัญญา ระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            นายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. บรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย (กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ขัยนาท แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก ปัตตานี และนราธิวาส) โดยมีการอธิบายรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และการคัดเลือกผู้ประกอบการในการเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และอาจารย์มณฑิรา  เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมหารือและลงนามสัญญา โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของแตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ OTOP และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

created: 09 September 2018 14:05 Modified: 09 September 2018 14:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.239.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ