นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 1115
comment: 0

ไทยพาณิชย์มอบรถมินิบัสไฟฟ้าให้ ม.อ. ช่วยลดมลพิษสนอง Smart University

ไทยพาณิชย์มอบรถมินิบัสไฟฟ้าให้ ม.อ. ช่วยลดมลพิษสนอง Smart University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการรับมอบรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 2 คัน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน โดยคุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน กล่าวรายงานความเป็นมา และคุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบกุญแจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยการมอบรถมินิบัสไฟฟ้าในวันนี้ เป็นหนึ่งในความร่วมมือตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างกัน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบของ Smart University ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ตกลงที่จะร่วมมือกันนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาทั้งการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวขอบคุณที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ระบบการขนส่งมวลชนภายในวิทยาเขต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นใช้เทคโนโลยีในการให้บริการนักศึกษาและบุคลากร นอกจากด้านการเงินการธนาคาร นอกจากนั้น รถมินิบัสซึ่งได้รับมอบในวันนี้ ยังเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งเป็นการสร้างความสุข ความสะดวกสบาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย อีกด้วย

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2561 14:26 แก้ไข: 09 กันยายน 2561 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.186.117
Message:  
Load Editor
   
Cancel or