นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 797
ความเห็น: 0

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหล่งรวมความรู้สมุนไพรภาคใต้

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหล่งรวมความรู้สมุนไพรภาคใต้

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ เป็นแหล่งรวมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ด้วยฐานข้อมูลทันสมัย ดำเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ ซึ่งเป็นคณาจารย์ และ บุคลากรของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมี ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาดูงานของผู้สนใจ อาทิเช่น การจัดแสดงรวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) การจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านเครื่องยา (Crude Drug) และสมุนไพร เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ ยังได้ทำการการออกสำรวจภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านอันเป็นมรดกตกทอดสืบตั้งแต่บรรพบุรุษต่อเนื่องกันมา และเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของวิถีชุมชน

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ เห็นความจำเป็นที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะพัฒนาให้การใช้สมุนไพรของประชาชนเข้มแข็งต่อไป

ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์สมุนไพรทักษิณ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคใต้ ดำเนินการสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และจัดทำทำเนียบหมอพื้นบ้านภาคใต้ ไว้แล้วจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วยหมอพื้นบ้านภาคใต้ ใน 12 จังหวัด จำนวน 154 ท่าน และอยู่นระหว่างการจัดทำทำเนียบหมอพื้นบ้านภาคใต้ เล่มที่ 6 และ 7 และยังมีแผนจะดำเนินการสำรวจให้ครบทั้ง 14 จังหวัดในเร็วๆนี้

สมุนไพร เพกา ปลูกข้างสำนักงานศูนย์สมุนไพรทักษิณ

คณะเภสัชศาสตร์

นอกจากนี้ ศูนย์สมุนไพรยังได้รวบรวมและจัดทำหนังสือรวมพิกัดยาไทย โดยคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรในด้านการจัดหมวดหมู่ของสมุนไพร ทำให้จดจำได้ง่าย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในภาคใต้ อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการเชื่อมระหว่างชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ กับคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกทางหนึ่งด้วย

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 074-428220 email:herbal@pharmacy.psu.ac.th

และเว็บไซต์ http://herbal.pharmacy.psu.ac.th ในขณะนี้ทางศุนย์สมุนไพรทักษิณ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์สมุนไพรใหม่ โดยคาดว่าจะใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

คณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2562 14:50 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2562 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ